Kategoriarkiv: Styrelsen

Medlemsavgift och lägeravgift

Påminnelse

Till er som skall delta på träningslägret och Rankingsegling 1 och ännu inte betalt medlems  eller lägeravgiften gör det så att pengarna finns på förbundets bankgiro 50 68 23-4 senast den 7 maj.

Jag tackar på förhand för att jag slipper hantera en massa kontanter.

Med seglarhälsning
Claes Bengtzon
Kassör

Medlemsavgift 2018

Ute vid Gefle Segel Sällskaps klubbhus ligger bortåt 20 cm snö kvar på marken och på Yttre Fjärden är en hel del is kvar, även om den ser rätt rutten ut.

Våren är i antågande. Det är alltså dags att planera säsongen. En bra början är att betala in Medlemsavgiften enligt nedan.

Ni som skall på träningslägret 2018 kan ju passa på att betala den avgiften samtidigt.


The Swedish 2.4mR Association
M E D L E M S A V G I F T 2018

Detta gör Svenska 2.4mR förbundet för Dig som seglare:

  • Främjar 2.4mR-klassens utveckling i Sverige.
  • Bereder förslag till ändringar av klassregeln och för fram dessa till det internationella klassförbundet.
  • Lägger upp regattaprogrammet med fem rankingseglingar per år tillsammans med lokala segelklubbar.
  • Utser SM-arrangör.
  • Ordnar sociala aktiviteter – middagar, gemensamt rabatterat boende etc – i samband med rankingseglingarna.
  • Anordnar ett tvådagars träningsläger varje år vid den första rankingseglingen och träningstillfällen i anslutning till övriga rankingseglingar.
  • Underlättar svenska 2.4-seglares deltagande i VM och EM.
  • Äger en 2.4:a för utlåning till flottiljer och medlemmar för rekrytering av nya seglare till klassen.
  • Tillvaratar svenska 2.4-seglarnas intressen i övrigt nationellt och internationellt.
  • Informerar om klassen och dess utveckling genom hemsidan.
Medlemsavgiften är :

600:- för aktiva medlemmar
100:- för passiva medlemmar

och avser perioden 18-05-01 t.o.m. 19-04-30
Plusgiro konto: 50 68 23-4

Vi emotser Din inbetalning senast den 30 april 2018
Glöm ej ange avsändare (namn och gärna segelnummer)

Med seglarhälsning
Claes Bengtzon
Kassör

Träningsläger och Ranking 1 i Hunnebo

Nu närmar sig 2018 premiären för 2.4mR, som traditionen bjuder startar vi med träningsläger för att slipa bort gravrosten efter vintern. Därefter är det sedvanlig regatta. Allt detta händer i Hunnebostrand. I år samarbetar vi med Norska 2.4mR Förbundet så det kommer förhoppningsvis en massa Norska seglare, kul.

Årets tränare är Linda Rahm som vi känner sedan tidigare, som medhjälpare har hon Mathilda Sigfeldt från Hunnebostrand.

Program för träningslägret

Inbjudan till kappseglingen med alla bilagor

Kom ihåg att det är separata anmälningar till träningsläger och regattan.