Kategoriarkiv: Styrelsen

Svenska seglarförbundets årsmöte

2.4mR Förbundet var representerat på SSF årsmötet genom Mats Millbourn.

En intressant diskussion var om demokratin i förbundet med dels förbund och dels regionförbund samt det nya med att klubbar fått rösträtt. Kan man ha det så. Styrelsen lovade att utvärdera löpande.

Alla personval fungerade efter valnämndens förslag.

Ekonomin bra. Mycket pengar fonderade för sämre tider. Osäkert hur länge Postkodlotteriets ca 5,0 milj kr är kvar.
Jag ställde fråga om sponsring. Förbundet har ingen sponsring utöver Postkodlotteriet. Ordförande hakade på och det är inte konstigt då han tidigare var VD för Vasaloppet. Vi får se vad som kan hända.

Ett bra och välskött årsmöte utan sensationer eller oväntade händelser. 19 klubbar av 109 var närvarande 12 klassförbund av 36 och ca hälften av regionförbunden. Demokratin är svår.

Mål för jämställdheten ligger nu fast i våra stadgar 40/60% efter RF s beslut.

En viktig fråga som någon tyckte var för lite behandlad i verksamhetsplanen, var hur vi får fler seglare och fler kappseglare. Trenden är oroväckande. Jag tycker dock inte riktigt det stämmer. Läs o begrunda.

Verksamhetsberättelse

Mats

M E D L E M S A V G I F T 2018

Detta gör Svenska 2.4mR förbundet för Dig som seglare:

  • Främjar 2.4mR-klassens utveckling i Sverige.
  • Bereder förslag till ändringar av klassregeln och för fram dessa till det internationella klassförbundet.
  • Lägger upp regattaprogrammet med fem rankingseglingar per år tillsammans med lokala segelklubbar.
  • Utser SM-arrangör.
  • Ordnar sociala aktiviteter – middagar, gemensamt rabatterat boende etc – i samband med rankingseglingarna.
  • Anordnar ett tvådagars träningsläger varje år vid den första rankingseglingen och träningstillfällen i anslutning till övriga rankingseglingar.
  • Underlättar svenska 2.4-seglares deltagande i VM och EM.
  • Äger en 2.4:a för utlåning till flottiljer och medlemmar för rekrytering av nya seglare till klassen.
  • Tillvaratar svenska 2.4-seglarnas intressen i övrigt nationellt och internationellt.
  • Informerar om klassen och dess utveckling genom hemsidan.
Medlemsavgiften är :

600:- för aktiva medlemmar
100:- för passiva medlemmar

och avser perioden 19-05-01 t.o.m. 20-04-30
Plusgiro konto: 50 68 23-4

Vi emotser Din inbetalning senast den 30 mars 2019
Glöm ej ange avsändare (namn och gärna segelnummer)

Med seglarhälsning
Claes Bengtzon
Kassör