Kategoriarkiv: Styrelsen

Dystra kurvor som manar till handling!

Till alla medlemmar i Svenska 2.4mR Förbundet

Vid Svenska 2.4mR Förbundets årsmöte 2017-08-18 efterlystes en uppdaterad sammanställning över deltagandet i förbundets rankingseglingar. Jag har därför uppdaterat det diagram som redovisats i förbundets årsberättelser under tidigare år.

Diagrammet bekräftar den bild många av oss känner – utvecklingen för svensk 2.4-segling är inte särskilt positiv. Följande iakttagelser kan göras:

  • Antalet svenska seglare som deltagit i åtminstone en rankingsegling under säsongen har sedan 1999 aldrig varit lägre än 2016.
  • Totala antalet deltagare i snitt per regatta – svenska och utländska – har sedan 1999 aldrig varit lägre än 2016.
  • Sedan 1999 har antalet svenska deltagare i snitt per regatta har aldrig varit lägre än 2016. Undantaget är 2000 då flera svenska 2.4-seglare som deltog i VM i Australien tidigare det året fick hem sina båtar först då säsongen här hemma var långt framskriden.

Diskussionen om vad som kan göras för att stärka svensk 2.4-segling är därför mycket angelägen. Låt oss alla hjälpas åt att på olika sätt stärka klassen! Ska vi enas om att VM i Gävle nästa år kan bli en vändpunkt?

Saltsjöbaden i augusti 2017

Bertil Grandinson
SWE 400

Kallelse till Årsmöte

Årsmöte den 18:e augusti i Falun

Årsmötet kommer att hållas i samband med SM i Falun fredagen den 18:e augusti kl 18 00 i Runn SS klubbhus.
Verksamhets- och Förvaltningsrapport och Budgetförslag kommer att läggas ut på hemsidan i slutet av juli.
Motioner skall skickas till styrelsen före 14:e juli för att tas upp på årsmötet.

Väl mött i Falun
Styrelsen