Båtregister

Båtregister

Ett projekt med att sammanställa förbundets båtregister pågår med Hans Asklund som ansvarig.
Hjälp oss att komplettera befintliga uppgifter. Hur du gör vid köp eller försäljning av båt framgår av sidan ”Mätbrev”. Kontakta Hans Asklund för alla typer av registerändringar.

Båtnr Efternamn Förnamn Region Konstruktion Byggnår Mätbrev Flyttest Plåtnr E-post Komentarer
450 Svensson Berndt Västervik Norlin lll 2008 2012 bernta47@hotmail.com Markos gamla båt
446 Larsen Arne K Göteborg Norlin  lll 2008 2009 655 arne@arneklarssen.se
445 Hahne Patrik Stockholm Norlin  lll 2008
444 Bengtsson Ulf Halmstad Norlin  lll 2008 2008
443 Hakefelt Jan Marstrand Eide 2008 2008
442 Ekholm Hans Sundsvall Norlin  lll 2008 2008 mannes.elservice.060158422@telia.com
441 Asklund Hans Linköping Norlin  lll 2008 2008 617 hans.asklund@kanberget.nu
440 Frennert Christer Malmö Norlin  lll 2008 2008 frennert@spray.se Ulfs gamla båt
439 Ossiansson Eva Göteborg Calle,peke 2007 2007  
438 Malmsten Hasse Göteborg Södergren Mk Vl hasse@24mr.se
437 Bengtzon Claes Gävle Norlin lll 2005 2010 482 0 Tors gamla båt
435 Såld  utomlands Ungern 2007 2007 Ulfs gamla båt
433 Såld utomlands Canada Norlin III 2006 2008 peternorlinyd@hotmail.com Peter N. gamla båt
432 Såld utomlands Danmark Norlin III 2006 2006 Ulfs gamla båt
431 Nordin Jan Sundsvall Norlin III 2005 2006 456
430 Enblom Mats Uppsala Stradevari Mk l 2006 2006 såld
429 Sköld Anders Halmstad Norlin III 1995 2008 32 anderszero@hotmail.com
428 Nordström Anders Göteborg Norlin III 2005 2005 476 anders.nordstrom@uksyversen.com
427 Nilsson Janne Halmstad Norlin III 2004 2004 462 petruskajak@telia.com
426 Asklund Sven Norrtälje Norlin III 2003 2004 449
425 Seitola Pekka Gävle Norlin III 2004 2004 04 Frig 426 pekka@timecut.se
424 Larsson Gunilla Töreboda Norlin III 2003 2004 452
423 Heselius Lennart Gävle Norlin III 2004 2004 04 frig 440 lennartheselius@hotmail.com
422 Schönning Pelle Nynäshamn Norlin III 2004 2004 04 Frig 431 pelle.schonning@swipnet.se
421  Såld till Norge
420 Johnsson Henrik Stockholm Norlin III 2001 2004 04 Frig 312
419 Millbourn Mats Halmstad Norlin III 2004 2004 359
418 Lindgren Dick Göteborg Södergr V 2003 2004 390 famlin@algonet.se
417 Svedin Tommy Sundsvall Norlin III 1991 2003 sk 168 tommy.svedin@nkp-group.com
416 Ossiansson Carl Göteborg Norlin III 1991 2003 sk 218 carl@ossiansson.net
415 Sjölén Lennart Sundsvall Norlin III 2003 2003 04 Frig 394 info@expertus.se
414 Johansson Petrus Tranås Norlin I 1982 2003 petruskajak@telia.com
413 Johannesson Kent Göteborg Norlin I 1982 2003 sk 256 carl@ossiansson.net
412 Höjman Peter Båstad Norlin III 2003 2006 04 Frig 409 peter.hojman@telia.com
411 Wilton Peter Stockholm Norlin III 2003 2003 393 peter.wilton@boomerang.se
410 Karlsson Lars Gunnar Göteborg Norlin III 1991 2004 Sk 222 lg,karlsson@comhem.se
409 Hammarström Rolf Göteborg Norlin III 2003 2003 04 Frig 380 rolf.hammarstrom@gmail.com
408 Eriksen Björn Stockholm Norlin III 2003 2004 04 Frig 381 bjorn@eriksen.se
407 Skrotad Stockholm Norlin III 2002 2002  
406 Odin Magnus Halmstad Norlin III 2002 2002 360
405 Ekholm Hans Sundsvall Norlin III 2002 2006 04 Frig 369 mannes.elservice.060158422@telia.com
404 Byström Tommy Stockholm Norlin III 1999 2002 264 goran.johansson@notes.electrolux.se
403 Olsson Jerri Borås Norlin III 1999 2002 04 Frig 214
402 Hammarsten Stig Gävle Norlin III 1996 2002 105 stig.hammarsten@x.lst.se
401 Kjellberg Anders Stockholm Norlin III 2001 2001 04 Frig 310 kjellbergreklam@bredband.net
400 Grandinson Bertil Stockholm Norlin III 2001 2001 04 Frig 300 bertil.grandinson@sbuf.se
399 Skota Hem Stockholm Norlin III 2001 2001 319
398 Skota Hem Stockholm Norlin III 2001 2001 318
397 Skota Hem Stockholm Norlin III 2001 2001 317
396 Skota Hem Stockholm Norlin III 2001 2001 316
395 Falck Torgil Malmö Norlin III 2001 2002 04 Frig 320  
394 Kellner Håkan Falun Norlin III 2001 2002 04 Frig 294 mkellner@telia.com
393 Westgötarne SS Lidköping Norlin III 1990 2001 161
392 Jemt Jonas Sundsvall Sradivari Mk l 1999 2004 205 jonas.jemt@gmail.com 703304433
391 Palm Jonas Göteborg Norlin III 2000 2006 04 Frig 223 jonas.palm@epsilon.nu
390 Svensson Christer Marstrand Södergren I
389 Svensson Christer Marstrand Södergren I
388 Svensson Christer Marstrand Södergren I
387 Wadström Joakim USA Norlin III,
386 Grötö SS Göteborg Norlin III 1997
385 Bullmore Steve Stradivari Mk 1 2000 309 England
384 Körner Nils Malmö Malmsten 2000 2002 199
383 Björn Jan Gävle Norlin III 1999 2002 04 Frig 270 janolofbjorn@hotmail.com
382 Hultling ? Claes Stockholm claes.hultling@spinalis.se
381 Hultling Claes Stockholm Norlin III 1999 claes.hultling@spinalis.se
380 Bengtsson Jan Göteborg Malmsten 1999 2001 04 Frig 198 jan.bengtsson@mbox324.swipnet.se
379 Berlin Stellan Stockholm Norlin III 1999 1999 04 Frig 236 stellan.berlin@telia.com
378 Arbom Per Stockholm Norlin III 1999 2006 04 Frig 237 tn@valknopen.se
377 Såld utomlands Norlin III 1999 2006 04 Frig 262  
376 Karlsson Andreas Göteborg Norlin III 1998 2001 04 Frig 159 andreas.karlsson@kongsberg.com
375 Nordin Jan Sundsvall Norlin III 1999 2002 04 Frig 255 jan-nordin@swipnet.se
374 Norlin, Mina CZE 3 Tjeckien Norlin III 1999 2003 213  
373 Andersson Klas Linköping Norlin III 1999 2005 04 Frig 228 klas.tube@swipnet.se
372 Såld utomlands Danmark Norlin III 1999 ?  
371 Vakant?
370 Vakant
369 Herje Ola Norge Norlin III 1997 2005 259 ola@herje.net
368 Giebner Stefan Göteborg Stradevari Mk l 1998 2004 202 stefan@mbox563.swipnet.se
367 Fritzson Dag Göteborg Stradevari Mk l 1998 2002 R312 dag.fritzson@.skf.com
366 Lindell Per Göteborg Stradevari Mk l 1998 2004 197 per_lindell@bredband.net
365 Lundberg Mats Sundsvall Ole Eide -98 1998 2005 mats@abal.se
364 Andersson Peter Göteborg Stradevari Mk l 1998 2001 04 Frig 200 peter.th.andersson@swerea.se
363 Milbjer Jan Göteborg Stradevari Mk l 1998 2004 04 Frig 201 jm.49@live.se
362 Strömberg Sten Göteborg Stradevari Mk l 1998 2002 196  
361 Grötö SS Göteborg Norlin III 1993
360 Johnelius Mattias Halmstad Norlin III 1998 2006 mattias.johnelius@nautilusgym.se
359 Skota hem
358 Skota hem
357 Skota hem
356 Såld utomlandsCZE 1 Tjeckien 1997 2003 136
355 Berlin Stellan Stockholm Norlin III 1997 2004 04 Frig 147 stellan.berlin@telia.com
354 Håkansson Per-Arne Sundsvall Norlin III 1997 2004 04 Frig 152 perarne.hakansson@jag.se
353 Bengtsson P-O Stockholm Norlin III 1997 134
352 Andersson Peter Stockholm Norlin III 1997 137
351 Skota hem (sw match)
350 Skota hem (sw match)
349 Persson Tommy Malmö Ridder mark II 1997 73
348 Nyköpings Båtvarv
347 Nyköpings Båtvarv
346 Nyköpings Båtvarv
345 Nyköpings Båtvarv
344 Nyköpings Båtvarv
343 Nyköpings Båtvarv
342 Lysekils kn L Nyberg Lysekil Norlin III 1996
341 Lysekils kn L Nyberg Lysekil Norlin III 1996
340 Såld uyomlands Norge Norlin III 1996 04 Frig 121  
339 Svantesson Bo bo.svantesson@citymail.se
338 Blomdahl Johan Kalix Norlin III 1997
337 Vakant
336 Såld till Norge Norlin lll 1994 2006 04 Frig 92  
335 Malmsten Hasse Göteborg Stradevari Mk l 1989 2001 04 Frig 305 hasse@24mr.se
334 Falle Mats Stockholm Falle
333 Svensson Johan Hjo Norlin III 1990 2001 sk 206
332 Falle Mats Stockholm Falle
331 Hedensjö Bo Stockholm Norlin III 1994 1994 04 Frig bo.hedensjo@cthab.com
330 GKSS Göteborg
329 Såld till Tyskland Bergendahl 1991 1995 70
328 Såld till Tyskland Bergendahl 1991 1995 69
327 Hurtig Niklas Göteborg Norlin III 1994 2005 04 Frig 13 niklas.hurtig@ktc.se
326 Schönning Pelle Nynäshamn Norlin III 1995
325 Du Rietz Malin Stockholm Norlin III 1995 2001 12 malindur@hotmail.com
324 Österberg Björn Stockholm Norlin III 1995 bjorn@od.northsails.com
323 Högenes Tomas Stockholm Norlin III 1995 2005 04 Frig 31
322 Sergén Peter Gävle Norlin III 1994 2002 04 Frig sk 373 pepa43@telia.com
321 GKSS Göteborg Norlin III 1994
320 Såld till Norge Norlin III 1994 2006 sk 356 kjetil.overas@stxeurope.com
319 Ekholm Hans Sundsvall Norlin III 1994 2004 04 Frig sk 263 mannes.elservice.060158422@telia.com
318 Solberga Projektet
317 Solberga Projektet
316 Solberga Projektet
315 Solberga Projektet
314 Solberga Projektet
315 Umeå SS Lena Lundquist Umeå Norlin III 1993 2005 24
314 Umeå SS Lena Lundquist Umeå Norlin III 1993 2005 28
313 Hellman Lars Stockholm
312 Zarins Erik Köping
311 Jansson Lars-Olof Köping
310 Såld utomlands Tjeckien Norlin III 1993 04 Frig sk 346  
309 Eide Ole Norge Norlin III 1993
308 Nytt nr 361
307 Nylund Bo Stockholm Norlin III 1993 2004 04 Frig sk 355 bo.nylund@exac.se
306 Sandberg Kurt
305 Karlstad SS Karlstad Norlin III 1993 2002 04 påse sk 348
304 Österberg Björn Stockholm
303 2.4mR-förb Stockholm Norlin III 1993 1993 04 Frig sk 342
302 Såld utomlands CZE 2 Tjeckien Norlin III 1993 2003 sk 344
301 Leffler Gösta Stockholm Norlin III 1993
300 Åsén Thomas Sundsvall Norlin III 1993 2004 sk 318  
299 Larsson Hans Stockholm Norlin III 1992 2002 sk 319 hl@operativutveckling.se
298 2.4mR-förb Stockholm Norlin III 1992 2002 sk 312
297
296
295
294
293
292 Hägglund Sven Erik Schweiz
291 Hägglund Sven Erik Schweiz
290 Hudin Peter Stockholm
289 Forsberg Lisbeth Göteborg Norlin III
288 Olsson Thomas Stockholm Norlin III
287 Såld utomlands Frankrike Norlin III 1994 04 Frig 86  
286
285 Rodeback Joakim Falle
284 Grötö SS Göteborg Norlin III 1992 2001 sk 294
283 Såld utomlands Norge Norlin III
282 Sandvikens SS Sandviken Södergren IV
281 Ekdahl Lennart Göteborg Södergren IV 1992 2006 sk 243 lekdahl@volvocars.com
280 Björnfot Kenneth
279 Aelösstiftelsen GKSS Göteborg Norlin III 1992 2002 sk 278 seglarmalin@hotmail.com
278 Vakant Vakant
277 Wallenberg 0 Södergren V
276 Nylund Bo Stockholm bo.nylund@exac.se
275 Nylén Bengt Stockholm Ridder I 1992
274 Såld till Norge Ridder 1992 sk 287 bernhard.hansen@stxeurope.com
273 Carlsson Sune Stockholm Ridder
272
271
270
269 Tarp (Lån) Thomas Stockholm Norlin II 1990? 2001 ?
268 Seitola Pekka Gävle Norlin III 1991 2003 04 Frig sk 225 pekka@timecut.se
267
266 Lissegårdh Anders Stockholm Södergren IV
265 Angeskog Lennart Stockholm sk 269
264
263 Byström Tommy Nynäshamn Norlin III 1992 2001 sk 270 tommy.bystrom@nynasenergi.se
262 Södergren IV
261 Kalix SS
260 Cambrand Terje Stockholm Södergren IV
259 Lyckander Peter Södergren IV
258 Brändström Jarl Kalix
257
256 Boding Ingemar Stockholm sk 267
255 Leffler Gösta Stockholm
254 Snarberg Per Stockholm Norlin III 1993 2001 sk 244 rock.mats@ebox.tninet.se
253 Kiwanis Södergren II
252 Johansson Anders Göteborg Södergren IV 1990 2001 sk 231 anders@foilex.com
251 Söderhamn Södergren IV
250 Sandvikens SS Sandviken Södergren IV
249 Kiwanis Södergren II
248 Kiwanis Södergren II
247 Såld till Norge Kaj Siik
246 Södergren Håkan
245 Södergren Håkan
244 Södergren Håkan
243 Wester Staffan Stockholm
242 Hansson Claes-Göran Skanör Södergren IV c-g.hansson@mail.big.net
241 Jordal Anders Stockholm Norlin III 1990 sk 221
240 Johansson Petrus Katrineholm Norlin III 1990 2004 petruskajak@telia.com
239 Nilsson Jörgen Stockholm Norlin II sk 161
238 Kjellin Ulf Stockholm
237 Såld utomlands Danmark Norlin III
236 Westrell Lars Stockholm Norlin III
235 Fresk Carl-Gustaf USA Norlin III sk 206
234 Sjögren Jan Göteborg Norlin III 1990 2004 sk 181 js@ivf.se
233 Nylund Bo Stockholm Norlin III bo.nylund@exac.se
Johansson Petrus Tranås Norlin III sk 232 petruskajak@telia.com
231 Hultling Claes Stockholm
230 Hultling Claes Stockholm
229 Hultling Claes Stockholm
228 Hultling Claes Stockholm
227 Såld till Norge pkragset@adsl.no
226 Hultling Claes Stockholm
225 Hultling Claes Stockholm
224 Hultling Claes Stockholm
223 Hultling Claes Stockholm
222 Looft Robert Södergren IV
221 Reserv
220 Palm Jonas Göteborg Norlin II 1989 2002 305  
219 Neglinge varvet
218 Hedström Dennis Uppsala Södergren IV
217 Odd III sk 191
216
215
214
213
212 Bullandö Handel Stockholm Odd III sk 181
211
210 Engquist Alf Stockholm
209 Hansell Hans Stockholm
208 Hedensjö Bo Stockholm Odd III
207
206 Eriksson Gert Odd III sk 195
205
204
203
202 Hellman Lars Stockholm Odd III sk 189
201 Engqvist Alf Stockholm Odd III sk 190
200 Nordlöf Jonas Stockholm Norlin II 1990 2003 sk 2
199 Såld utomlands Spanien Ängermark
198 Såld utomlands Spanien Ängermark
197 Såld utomlands Spanien Ängermark
196 Såld utomlands Spanien Ängermark
195 Såld utomlands Spanien Ängermark
194 Såld utomlands Spanien Ängermark
193 Såld utomlands Spanien Ängermark
192 Såld utomlands Spanien Ängermark
191 Såld utomlands Spanien Ängermark
190 Såld utomlands Spanien Ängermark
189 Såld till Norge Södergren III 1990 2002 sk 171 arnt.kamperud@kystverket.no
188 Seifert Bo Stockholm bo.seifert@compuserve.com
187 Heijne Emil
186 Meuller Bo Halmstad Södergren III ? 2005 sk 87
185 Ekholm Thomas Söderhamn
184 Hultling Claes Stockholm
183 Hultling Claes Stockholm
182 Hultling Claes Stockholm
181 Hultling Claes Stockholm Norlin III mod claes.hultling@spinalis.se
180 Grötö SS Göteborg Norlin II 1999
179 Såld till Tjeckien CZE 4 Norlin III 1991 2003 sk 174  
178 Brändström Jarl Kalix
177 Westgötarne SS Lidköping Norlin III 1992 1999
176 KSSS
175 Forsberg Göran Skellefteå Norlin II 1992 2004 sk 203 goran.forsberg@tratek.se
174 Såld utomlands Spanien Ängermark
173 Såld utomlands Spanien Ängermark
172 Landskrona Ängermark
171 Andersson Rolf Landskrona Ängermark
170 Såld utomlands Spanien Ängermark
169 Victory Challenge Göteborg Norlin II 1988? 2002
168 Victory Challenge Göteborg Norlin II 1988
167 Karlsson Johan Göteborg Södergren III johan.karlsson@usab.se
166 Stenungsunds SS Stenungsund Södergren III
165 Stenungsunds SS Stenungsund Södergren III
164 Dahlskog Göran
163 Hellström ?? Sven Stockholm
162 Södergren III 1989 2002 340
161 Göteborg Falle I
160 Adelsson Per Göteborg Norlin II 1997 2002 adelsson@hem.passagen.se
159 Bjurwill Lars
158 Lndgren Ulf Sundsvall Södergren III 1989 2005 04 Frig sk 35  
157 van Veggel Robert Göteborg Södergren III 2002 rob.van.veggel@volvo.com
156 Sandberg Thomas
155 Isacsson Per
154 Bellander Staffan
153 Lindqvist Jan Stockholm Norlin II jan@energizer.nu
152 Leffler Gösta Stockholm
151 Lindqvist Odd Stockholm Odd Lindqvist
150 Såld till Norge Norlin II 1990? 2002 sk 60 seatech@online.no
149 Såld utomlands Tyskland Bergendahl
143 Nordström Nils-Erik Uppsala Södergren III  
142 Lindhe Max Florida Norlin III max.lindhe@bigfoot.com
141 Westin Per
140 Westerberg Katarina Stockholm
138 Ruda Lars Stockholm Södergren II
135 Hagberg Jan Stockholm
130 Osvalds Per Göteborg Norlin II 1989 2001 sk 182 per.osvalds@goteborg.mail.telia.com
125 Kasonen Per Göteborg Södergren III 1987 2001
123 Lundin Karin Stockholm
0 Johansson Petrus Tranås Norlin II sk 214 petruskajak@telia.com
112 Jansson Björn Göteborg Norlin II 1990 2001 304
111 Lundberg Erik Stockholm
0 Johansson Petrus Tranås Norlin l sk 110 petruskajak@telia.com
109 Skarne Erik
0 Johansson Petrus Tranås Norlin l sk 107 petruskajak@telia.com
0 Johansson Petrus Tranås Södergren sk 106 petruskajak@telia.com
105 Wallin Mikael Stockholm Södergren II mod
100 Andersson Alf Göteborg Södergren III 2002 sk 55 alf.i.andersson@telia.com
99 Malmqvist Håkan Stockholm Södergren II mod 1990 2002 sk 183 h.malmqvist@telia.com
88 Persson Bertil Stockholm
81 JKV Jollekapp Västerås Norlin III ? ? ?
80 Groemar Per
72 JKV Jollekapp Västerås Södergren III ? ?
66 Såld till Norge Södergren III 2001 peter@olarsen.no
40 Såld utomlands Tjeckien Norlin III 1991 04 Frig sk 226
33 Fresk Gustav Stockholm Norlin III 1990 gustaf@fresk.pp.se
31 Mälstad Göran Stockholm Norlin III mod 1993
29 Brunnit upp Norlin I
24 HSK Vindens Vänner Stockholm Nor/Söde I?? bertil.hogstrom@swipnet.se
22 Sjunkit Göteborg Norlin II 1999
17 Semcon Stenungsund Norlin I
13 Handberg Otto Stockholm
10 Lindgren Ulf Sundsvall Södergren I
8 Hultling Claes Stockholm Norlin III mod 1990
6 Hattenbach Rolf 1990
5 Hattenbach Rolf 1990
3 Ruda Jacob Stockholm sk 182
3 JKV Jollekapps Västerås Norlin I ? ? ?
0 PARK institut Härnösand Sundsvall Odd I
0 PARK institut Härnösand Sundsvall Odd I
0 okänd ej färdigbyggd Göteborg Bergendahl sk 68
0 Nygren Ove Sundsvall Södergren I
0 JKV Jollekapp Västerås Södergren III ? ?
0 JKV Jollekapp Västerås Norlin II ? ?
0 Gyllenqvist Kennth Sundsvall Södergren 1
0 Gyllenquist Kenneth Sundsvall Södergren III
0 Andersson Alf Göteborg Bergendahl Har segel SWE 329 alf.i.andersson@telia.com
Malmsten Hasse Göteborg 2001
Marklund Måns Stockholm Norlin III 1994
Upp