Från styrelsemötet 28/2 2011

Här är en kort rapport från årets andra styrelsemöte

VM 2012 i Långedrag?

Några timmar före mötet meddelade Karlshamns SS att de drar tillbaka planerna på att arrangera VM 2012. Styrelsen enades om att fortsätta ansträngningarna att få VM-arrangemanget till Sverige. Planeringsarbetet måste nu forceras. Styrelsen såg tre möjliga alternativ: GKSS, Långedrag (prioritet 1), KSSS, Saltsjöbaden (prioritet 2), och Varberg (prioritet 3). Bertil och Mats sköter kontakterna med klubbarna.

Efter mötet har GKSS har genom Jan Sjögren uttryckt ett starkt intresse för att genomföra arrangemanget. Han har också presenterat intressanta idéer om seglingsvatten och bryggplatser.

Träningslägret

Sedvanligt träningsläger anordnas i Marstrand dagarna före rank 1. E-jolleförbundets chefstränare Kristian Åderman har engagerats som tränare och han kommer att ha en medhjälpare.
Rankingseglingarna
Alla bitar är på plats vad gäller de tre första rankingseglingarna. Tid och plats för de båda sista rankingseglingarna är ännu inte fastställda. Vigganseglarna har lovat att ordna en regatta i Viggbyholm. Tidigare plan på en rankingsegling i Karlshamn faller eftersom klubben inte längre vill kandidera som VM-arrangör. Halmstad kan vara ett alternativ. Ulf undersöker HaSS’ intresse och samordnar tiderna med Henrik som håller i Viggan-arrangemanget.

Förbundsbåtarna

Förbundsbåtarna är en bra resurs i rekryteringen av nya seglare till klassen. Vad som kan göras för att få dem i ökad användning?

Styrelsens ambition är att förbundsbåtarna i ökad utsträckning skall användas för prova-på-segling. Vid alla rankingseglingar kommer lokala seglare utan tidigare 2.4-erfarenhet att erbjudas att kostnadsfritt låna båt via arrangörens hemsida. Detta gäller både regattan och veckan dessförinnan.

Under tiden mellan regattorna kommer båtarna att vara stationerade i Viggbyholm, utom under juli då de kommer att finnas i Västervik, platsen för årets SM.

Läs mera om vad som gäller för förbundsbåtarna.

Henrik är kontaktperson i frågor som rör förbundsbåtarna.

Rankinglotteri

För att uppmuntra flitigt deltagande i rankingseglingarna anordnas även 2011 ett lotteri. Så här långt har UK Syversen och Charger Composites skänkt vinster (fock respektive kapell). Stort tack till dem! Mats jobbar vidare med att få fram fler sponsorer.

2.4-shoppen

Inom kort öppnar 2.4-shoppen. Sortimentet utgörs av skjorta, pikétröja, keps och T-shirt. Ulfs plan är att kläderna skall finnas framme till säsongsupptakten i Marstrand. Närmare information med beställningssedel kommer. Håll ögonen öppna!

Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum måndag 11 april.

Bertil