Alla inlägg av Ulf Johnsson

Arkivuppdatering

Nu har ytterligare ca 40 protokoll uppdateras i Arkivet. Dessa gäller mellan 2006 och 2010.

Det saknas fortfarande mycket material! Är det någon som vet var protokoll och övrigt material finns för tiden före 2006.

Ge i så fall webmaster tillgång till dessa.

Papper skickas tillElektroniskt mailas till
Henrik Johnsson
Frubolsvägen 28
762 95 Rimbo
Henrik.swe420@gmail.com

Bitr webmaster Ulf

info Från styrelsen

På grund av Coronan och de restriktioner som finns, så är det svårt att veta vilka Rankingseglingar som blir av. Träningslägret i Norge ser det mörkt ut för, men man ha lovat återkomma.

Tyvärr i dessa tider kan vi få sena beslut på inställda kappseglingar. Det är den arrangerade klubben som också bestämmer om det blir något.
3 maj är datumet som gäller, då folkhälsomyndigheten tar ett nytt beslut vad som ska gälla. Idag är det totalt tävlingsförbud.

Styrelsen kommer att ha möte dagen efter.

Styrelsen

Biträdande webmaster Ulf J

MEDLEMSAVGIFT FÖR 2021

Hög tid att betala medlemsavgift för 2021.

Detta gör Svenska 2.4mR förbundet för Dig som seglare:

  • Främjar 2.4mR-klassens utveckling i Sverige.
  • Bereder förslag till ändringar av klassregeln och för fram dessa till det internationella klassförbundet.
  • Lägger upp regattaprogrammet med fem rankingseglingar per år tillsammans med lokala segelklubbar.
  • Utser SM-arrangör.
  • Ordnar sociala aktiviteter – middagar, gemensamt rabatterat boende etc – i samband med rankingseglingarna.
  • Anordnar ett tvådagars träningsläger varje år vid den första rankingseglingen och träningstillfällen i anslutning till övriga rankingseglingar.
  • Underlättar svenska 2.4-seglares deltagande i VM och EM.
  • Äger en 2.4:a för utlåning till flottiljer och medlemmar för rekrytering av nya seglare till klassen.
  • Tillvaratar svenska 2.4-seglarnas intressen i övrigt nationellt och internationellt.
  • Informerar om klassen och dess utveckling genom hemsidan.

Medlemsavgiften är

600:- för aktiva medlemmar

100:- för passiva medlemmar

Betala avgiften till plusgirokonto nr 50 68 23-4 i Nordea senast den 31 mars 2021.

Kom ihåg att ange avsändare (namn och gärna segelnummer)!