Rankingregler

Regler för ranking från 2001

Allmänt

Vi övergår till ett linjärt system för beräkning avpoäng i resp deltävling. Tidigare har, framförallt, en seger prioriterats kraftigt. De 25 bästa får nu poäng i en rakt fallande skala. På försök kommer vi att dessutom att arbeta med 3 parallella rankinglistor:

* Stora rankingen
* Handikapp ranking
* Äldre båtar ranking

Syftet med tre parallella rankinglistor är främst att:
* Aktivera kappseglandet inom förbundet totalt sett
* Ses som ett första led i arbetet med att stärka och utveckla handikappseglingen inom landet med sikte på nästa Paralympics
* Utreda om segling med äldre båtar är en möjlighet att rekrytera nya seglare i klassen och bredda vår verksamhet.

En annan nyhet som införts är att den seglare som placerar sig på 4:e plats i en viss rankingtävling, har till uppgift att omgående skriva ett reportage från tävlingen ifråga. Om utländska seglare deltager i tävlingen, gäller regeln att ”4:e svensk” får till uppgift att skriva!! (Reportaget skickas till webmaster.)

Stora rankingen

* Endast en deltävling i årets program får räknas bort.
* Vid säsongsavslutningen kommer vi att eftersträva ett prisbord med kvalitativa och eftertraktade priser
* Förutom priser till de främsta, kommer utlottning av priser att ske. För att få ta del av denna lottning krävs att seglaren deltagit i 3 deltävlingar

Handikapp ranking

* Separat ranking för handikappade seglare. Förutom att seglaren finns på ordinarie rankinglista tävlar man om platserna på en separat lista.
* Vid säsongsavslutningen kommer vi att eftersträva ett prisbord med kvalitativa och eftertraktade priser till de allra främsta
* Eventuellt kommer även separata priser att utgå i resp deltävling, kravet är då att minst 3 handikappade seglare deltager (diskussion med arrangörer pågår).

Äldre båtar ranking

* Separat ranking för äldre båtar (byggda före 1990). Förutom att seglaren finns med på ordinarie rankinglista tävlar man om platserna på en separat lista.
* För att komma med i den slutliga rankinglistan för säsongen krävs att man deltagit i minst 3 deltävlingar
* Vid säsongsavslutningen kommer vi att eftersträva ett prisbord med kvalitativa och eftertraktade priser till de allra främsta
* Eventuellt kommer även separata priser att utgå i resp deltävling, kravet är då att minst 3 äldre båtar deltager (diskussion med arrangörer pågår).

* Åtgärden skall betraktas som en försöksverksamhet under den kommande säsongen.
* Förslag till Classic-regel.

Resultat

* Rankinglistan presenteras löpande via denna hemsida samt i 2.4-Nytt.
* Årets rankingserie utgörs av 5 deltävlingar.

Poängberäkning

* För att få tillgodoräkna sig poängen i de nationella rankingseglingarna före 1a juni måste medlemsavgiften till förbundet betalas före 1a juni. Betalning efter medför att endast de återstående seglingarna räknas.
* De 25 bästa i varje tävling får poäng enligt en fallande skala – se nedan.
* VM, EM och NM ingår ej i rankingserien.
* Vid alla rankingseglingar räknas utländska deltagare bort vid beräkning av placering och rankingpoäng
* Matchracing-tävlingar (typ Miltronic) ingår ej i rankingserien.
* Vid samma slutpoäng jämförs ”bästa placering” därefter ”näst bästa” o s v, oberoende av tävling

Om exempelvis en handikappad seglare kommer 5:a i en deltävling och är samtidigt är bäste handikappad seglare, får personen i fråga 21 poäng i den ”Stora rankingen” och 25 poäng i ”Handikapp ranking”.

Poängtabell
Placering
Poäng
1
25
2
24
3
23
4
22
5
21
6
20
7
19
8
18
9
17
10
16
11
15
12
14
13
13
14
12
15
11
16
10
17
9
18
8
19
7
20
6
21
5
22
4
23
3
24
2
25
1
Upp