Båten

Tvåfyra – vilket namn! Vad står det för?

Tvåfyra, säger många av oss seglare, är en favoritbåt. Klassens officiella namn är International 2.4 Metre Class. Den kallades tidigare minitolva. De första båtarna kom fram i Sverige i början av 1980-talet och blev snabbt populära. Klassen har internationell status som tävlingsklass sedan 1993 och är från 2000 en klass i Paralympics. Båten seglas i dag världen runt.

Tvåfyran är en konstruktionsklass. Redan från starten lockades flera konstruktörer att bidra med sina konstruktioner. Efterhand har en speciell design, Norlin Mark III, kommit att dominera. Mer än 90 % av deltagande båtar vid mästerskapen är numera av denna design och den enda tillåtna vid de Paralympiska spelen. Klassen är under ständig utveckling och varje år dyker någon ny design upp på kappseglingsbanorna.

Båten är verkligt kul och utmanande att segla. Den upplevs som en vanlig kölbåt men den kan manövreras snabbare. I tvåfyran är Du både skeppare och besättning. SPOLA GASTEN, SEGLA TVÅFYRA – är ett argument som används för lansering av båten bland kölbåtsseglare med återkommande gastproblem.

Tvåfyran har en rejäl köl och kan inte välta. Den har flytelement i för och akter – även helt vattenfylld flyter den i upprätt läge.

En ny båt kostar drygt 100.000 kr. För en bra begagnad båt får man ge runt 30-50.000 kr (se Köp/Sälj på förbundets webbplats). Priserna är stabila.

I Paralympics seglas tvåfyran som entyp. Alla deltagare har en Norlin III, med samma storlek på roder och flera andra parametrar är styrda i ett appendix till klassregeln. Efter förfrågan från bl.a. IFDS har det nu framarbetats en One Design-regel för den senaste Norlin-konstruerade tvåfyran som kommer att gälla från och med uttagningsprocessen till Paralympics i Rio 2016.

Ytterligare fakta om båten

Tvåfyra, eller 2.4mR, tidigare populärt kallad minitolva, är en kölbåt konstruerad efter den internationella R-regeln. Att den kallades minitolva har sitt ursprung i att de första båtarna gjordes som en kopia av de klassiska tolvorna i skala 1:5 (12/5=2,4). Tolvorna tävlade under hela efterkrigstiden fram till 1983 om ett att idrottsvärldens mest prestigefyllda pris – Americas Cup.

En tvåfyra byggs efter formeln

R=(L+2d-F+vS)/2,37

där
R = mätetal (som ska bli 2,40 m)
L = mätt längd (m)
d = omfångsdifferens midskepps (m)
F = fribordshöjd (m)
S = mätt segelyta (m2)

Konstruktionsregeln innebär att konstruktören kan röra sig fritt inom ramen för regeln. Om han exempelvis vill öka segelytan, fartgivande, måste han minska vattenlinjelängden, farthämmande. Resultatet skall alltid bli 2,40 m.

Segelplanet består av storsegel (ca 4,5 m2) och fock (ca 3,0 m2). Vid undanvindssegling används spirbom, enkel att hantera tack vare dess speciella konstruktion. Ballasten (ca 175 kg) består av ett 10-tal blytackor som går att lyfta ut. Skrovet väger ca 65 kg och går att transportera på biltaket.

Utgångspunkten var att åstadkomma en förhållandevis billig enmans kölbåt med R-båtarnas alla goda egenskaper. En annan viktig aspekt var kunna kappsegla under enkla former. Båten är lätt att transportera, något som bidrar till högt deltagande både inom och utom landet. Tvåfyran är idag en stor internationell klass som finns i ett tjugotal länder. Varje år arrangeras SM, NM och VM.

Upp