Nytt referat från kappseglingen i Gävle

Webmaster har på hemliga vägar kommit över ett referat från rankingseglingen i Gävle. Det är skrivet av Jonas Palm och eftersom han inte var i Gävle så är allt troligtvis mest  baserat på skvaller. Webmaster tar inget ansvar för sanningshalten i referatet, men tycker att det var kul och värt att förmedla till läsarna.

Tack Jonas för dom roliga orden.

Referat