M E D L E M S A V G I F T 2018

Detta gör Svenska 2.4mR förbundet för Dig som seglare:

  • Främjar 2.4mR-klassens utveckling i Sverige.
  • Bereder förslag till ändringar av klassregeln och för fram dessa till det internationella klassförbundet.
  • Lägger upp regattaprogrammet med fem rankingseglingar per år tillsammans med lokala segelklubbar.
  • Utser SM-arrangör.
  • Ordnar sociala aktiviteter – middagar, gemensamt rabatterat boende etc – i samband med rankingseglingarna.
  • Anordnar ett tvådagars träningsläger varje år vid den första rankingseglingen och träningstillfällen i anslutning till övriga rankingseglingar.
  • Underlättar svenska 2.4-seglares deltagande i VM och EM.
  • Äger en 2.4:a för utlåning till flottiljer och medlemmar för rekrytering av nya seglare till klassen.
  • Tillvaratar svenska 2.4-seglarnas intressen i övrigt nationellt och internationellt.
  • Informerar om klassen och dess utveckling genom hemsidan.
Medlemsavgiften är :

600:- för aktiva medlemmar
100:- för passiva medlemmar

och avser perioden 19-05-01 t.o.m. 20-04-30
Plusgiro konto: 50 68 23-4

Vi emotser Din inbetalning senast den 30 mars 2019
Glöm ej ange avsändare (namn och gärna segelnummer)

Med seglarhälsning
Claes Bengtzon
Kassör

Vår seglarvän har seglat vidare

Christer Frennert, VM Ålesund

Christer Frennert gick bort den 20 mars. Han blev 75 år. Han har seglar 2.4 flitigt sedan 2001 men de senaste åren mer sporadiskt. Han var aktiv i förbundet som kassör och som styrelsemedlem i Malmö segelsällskap. Utbildad seglingsledare och en trevlig seglarkamrat med flera goda resultat under sin aktiva tid. Deltog flitigt under flera år på seglingarna under Kieler Woche.

Vi kommer att sakna honom och hans skånska och hans berättelser om ett spännande liv som internationell säljare i stora delar av världen. Många av oss har bott över hos honom i Malmö och fått god service inte minst från hans hustru Kerstin.

Mats

Brev från ICA presidenten 2019

Nyheter från vår internationella ordförande

VM hemsida:
https://www.yachtclubitaliano.it/en/news-162/24-world-campionships.html#

Letter from the President 2019

Hi All
Keith Gordon and I had a very full day in Genova this week with the aim of making contact with the organising yacht club for our 2019 Worlds which will take place between the 12th and 18th October. Elena Polo and Nicole David from the Italian NCA joined us there and we enjoyed a very good reception from the organising committee and came away very enthusiastic for the event.

The Yacht Club Italiano is the most prestigious yacht club in Italy and the clubhouse and facilities are fabulous. All very professional and they have huge backing from the Genova Commune who are providing fifty percent of the large budget to stage the event.

Fortsätt läsa Brev från ICA presidenten 2019