Seglarförbundets möte – Extra Seglardagen 2015

Snart är det dags för Svenska Seglarförbundets extra seglardag

Jag har snabbläst igenom dokumenten till den Extra Seglardagen. Jag tycker att det är två saker som sticker ut, först är det den nästan totala avsaknaden av något för klassförbunden, allt är fokuserat på båtklubbarna. Det tycker jag är synd att vi i klassförbunden inte verkar existera i vår egen idrott, det går inte ens längra att hitta klassförbunden på SSFs hemsida. Det andra är att förändringarna i avgiftsstrukturen och eventuella tävlingslicenser. SSF har förstått att man inte kan lägga denna administration på klubbar och klassförbund, så nu är förslaget att detta hanteras av SSF, bra. Sedan om det ska vara licens eller inte är en annan fråga. Läs mer nedan och kommentera gärna vad ni tycker.

Saxat från SSF,s hemsida

Svenska Seglarförbundets styrelse kallar, enligt förbundets stadgar kap III §3 och beslut på Seglardagen i mars 2015, distriktsseglarförbund och klassförbund till:

Extra Seglardag den 22 november 2015 på Hotell Billingehus, Skövde

Fullmakt för röstberättigade ombud ska vara SSF:s kansli tillhanda senast den 19 november 2015 eller lämnas den 22 november 2015 på SSF:s Seglardagssekretariat.

Extra Seglardag öppnas kl 13.00 på söndagen den 22 november.

Deltagare på Extra Seglardagen inbjuds att delta på SeglarTräffen.
Läs inbjudan och gör din anmälan här

Dagordning för mötet och de slutliga förslagen kommer att publiceras före mötet (enligt SSF:s stadgars kap III § 3 – Extra Seglardag)

 

HANDLINGAR

Seglardagsprotokoll 2015

Kallelse till Extra Seglardag 2015 (inkl. Seglardagsbesluten)

Anmälan till Extra Seglardag 2015

Dagordning Extra Seglardag

Förslag till Arbetsordning vid Extra Seglardag

2 Röstlängd Extra Seglardag

Röstlängd med namn ud 20151104

6   Bordlagda ärenden från Seglardagen i mars 2015
Styrelsens brev
6a Proposition 1 – framtida stödorganisation
Arbetsgruppens kommentarer kring inlämnade remiser – Propostion 1
Bilaga 1 Bakgrundsstudie Seglardagen 2015
Bilaga 2 Klubbkonsulentens arbetsuppgifter
Bilaga 3 Klubbutvecklingsprojekt
Bilaga 4 Uppdrag Segling
Bilaga 5 Grön kappseglingsfunktionär
Bilaga 6 Kappseglingsclinic
Bilaga 7 Räkneexempel

6b Proposition 2 – Ny avgiftsstruktur 2016
Arbetsgruppens kommenterer kring inlämnade remisser – Propostion 2

7   Fastställande av årsavgifter till SSF – Bordlagd vid Seglardagen i mars 2015

Fullmakt Extra Seglardag

Ansökan om resersättning