Anmälningar

Nu fungerar anmälningsfunktionen igen. Så kom igen och anmäl er till nästa regatta.

OBS! Ni får dock ingen kvittens på anmälan, men om man tittar i deltagarlistan så kommer man med. Kvittensen kommer snart igång den med.

Henrik