Motioner till SSF årsmöte.

Vi som klassförbund kan lägga motioner och lämna in förslag och frågor till SSF årsmöte i mars 2020. Dessa skall skickas till SSF före årsskiftet.

Har du något du vill föreslå eller fråga om, så skicka det till styrelsen i god tid. 

Kontakt till styrelsen

Sven