Omröstning om EM 2016

Brev från Internationella 2.4mR Förbundet

Omröstning om arrangör för EM 2016, eftersom 2016 års VM går utanför Europa så kommer det att arrangeras ett EM.

Det har kommit två ansökningar om att få arrangera EM, från Tyskland och Frankrike. Se dom olika dokumenten nedanför.

Nu vill styrelsen ha medlemmarnas åsikter om vilket förslag det Svenska 2.4mR Förbundet ska rösta på.

Henriks kommentarer. Den Tyska arrangemanget är att stoppa in vårt EM i Kieler Woche. Kieler Woche är ett fantastiskt arrangemang med mycket som händer i hamnen och ca 500000 besökare i hamnen under Kieler Woches två veckor. Detta kan både vara bra och dåligt för vårt EM då det finns risk för att vi drunknar i mängden, men samtidigt ett förträffligt tillfälle att visa upp oss. Risken finns också att det blir ett opersonligt arrangemang med lite social kontakt mellan seglarna. Om man vill ha ett socialt arrangemang skulle jag gissa att Frankrike är ett bättre alternativ om inte den Tyska arrangören hittar på något som kompenserar.

Tyskland

Ansökan Introduktion Presentation

Frankrike

Ansökan Introduktion Presentation