Tävlingslicens för deltagande vid SM

Till Svenska Seglarförbundets kommande årsmötet (Seglardagen) 21-22 maj har SSF lagt fram en motion om ändrad avgiftsstruktur och införande av en tävlingslicens. För 2.4mR seglarna skulle förslaget innebära att varje deltagare på SM ska betala en licensavgift på 500 kr, samt en stor risk att klassförbundet får en extra administrativ roll som skattmas åt SSF.

SSF förslag på nya avgifter

505-Förbundets förslag

Styrelsen ser nedanstående förslag från 505-förbundet som en bra början på en debatt och frågar nu 2.4mR Förbundets medlemmarna om åsikter och förslag.
2.4 Förbundet kommer att representeras av Ulf Bengtsson vid Seglardagen i Göteborg.

Mail från 505-förbundet som har sänts ut till röstberättigade på Seglardagen

Hej!

Med anledning av punkt 11 b på seglardagens agenda – Styrelsens förslag till Seglardagen – ny avgiftsstruktur – sänder svenska 505-förbundet bifogad skrivelse till alla distrikt, klassförbunden, kanslipersonal och styrelse, så långt vi kunnat komma över e-postadresser via SSF:s hemsida. Var vänlig sänd vidare om det är någon annan som ska ha detta mail.

Vi inser allvaret i den ekonomiska situationen för SSF och vill att alla vi som brinner för segling i Sverige tillsammans tar ansvar för situationen som uppkommit.

Detta måste dock ske på ett sätt som inte allvarligt skadar svensk segling. Vi ser att klassförbunden har en viktig roll i seglarsverige. Med lägre klassförbundsaktivitet minskar seglingen i Sverige – tvärt emot vad vi alla vill. Därför är det föreliggande förslaget inte OK – det riskerar att påtagligt skada klassförbundens verksamhet och ”kosta mer än det smakar”. En analys som inte finns med i SSF:s handlingar.

Vi föreslår således tre saker inför seglardagen – som vi hoppas på brett stöd för:
· Seglardagen säger ja till en ny avgiftsstruktur.

· Seglardagen säger nej till styrelsens förslag till hur avgifterna ska tas ut

· Seglardagen ger styrelsen i uppdrag att ta fram en modell som säkrar en nödvändig intäktsökning, men som är bredare, som tydligare kopplar till de som kappseglar och som ger mindre negativa effekter på klassförbundens verksamhet. Modellen ska gälla från 2016. Modellen tas fram med hjälp av en bred grupp, med representanter från distriktsseglarförbund, klassförbund, kansliet och styrelsen.
I bifogad skrivelse presenterar vi resonemanget bakom dessa ställningstaganden samt en skiss på hur man skulle kunna se på problematiken på ett alternativt sätt.

Vi kommer också att dela ut denna skrivelse vid seglardagen med förhoppningen att frågan kan landas på ett bra sätt – ett sätt där SSF med styrelse och kansli för en konstruktiv dialog med både distrikten och, inte minst viktigt, klassförbunden. Vi känner att klassförbunden hittills har setts över axeln i denna fråga.

Vänliga hälsningar
Svenska 505-förbundet
Tom Hastenpflug ordförande
Lars Bjerke, nationell sekreterare
Sven Flood, kassör
Per-Eric Thörnström, PR-samordnare

PS.
Vi bifogar också SSF:s förslag under punkt 11 b, ifall någon inte hunnit läsa det.
DS

SSF förslag på nya avgifter

505-Förbundets förslag

Debatter och åsikter från andra klassförbund

Starbåtsförbundet

606-förbundets hemsida

606-förbundets facebook där en debatt pågår

X-35 förbundets facebook

En reaktion på ”Tävlingslicens för deltagande vid SM”

  1. När det gäller avgifterna för förbundsställskapen så bör man nu ta ett radikalare grepp. Om förbundet vill ha kvinnor och barn som medlemmar så bör man ha en avgift per hushåll/familjj/adress eller vad man nu kallar det.
    Med en avgift per adress så blir det naturligt för alla som finns på adressan att var medlemmar i segelklubben.
    Men man måste också få distrikten att ha samma avgiftsstruktur.
    Det kommer också att kräva att klubbarna anpassar sina avgiftsmodeller och stadgar så att avgiften tas ut per adress/hushåll.
    Med idrottshälsningar Lennart Runemo

Kommentarer är stängda.