Rapport från SeglarTräffen 2014

I helgen var det den årliga SeglarTräffen arrangerad av Svenska Seglarförbundet, i år hölls den i Jönköping. Det var 233 deltagare från hela Sverige och alla från Seglarförbundet var där.
Det var min första SeglarTräff så det skulle bli spännande att höra vad som diskuterades.

Dag 1 började med en introduktion om vad vi skulle göra på SeglarTräffen, sedan blev det en trendspaning av Malena Andersson från Kairos Future. Temat var “Att möta framtiden”, Malenas tes var att dagens ungdomar drömmer om en tryggt “Svenssonliv”, resor är inte så intressant eftersom man redan har rest världen runt som ung. En annan tes var att man inte är intresserad av att äga utan man vill dela med andra, bil, båt eller andra kapitalvaror delas med andra. Miljön är ännu viktigare.

Sedan var det dags för diskussion , det var flera ämnen som skulle diskuteras i grupp.

Dag 2 var det mer specialinriktade diskussioner och för oss i klassförbunden gällde  arrangörsseminarium. Det blev intressanta diskussioner om hur klassförbund och klubbar kan utveckla arrangemangen och även hur man vid större arrangemang kan samarbeta med kommunen. Det många klubbar var intresserade av var att få större startfält med flera klasser så att ekonomin blir enklare att få ihop. En annat genomgående tema var att förenkla för klubbar vid arrangemang och att försöka öka samarbetet med krannklubbar och även samarbeta med andra idrottsföreningar och idrotter.

Det som jag tycker var positivt är att segelklubbarna är positiva till samarbetet med seglarförbundet och att det stora förändringsarbetet som seglarförbundet genomför börjar ge frukt ute i klubbarna.
För oss i klassförbunden så är det fortfarande alldeles för långt avstånd till seglarförbundet och den åsikten delades av samtliga deltagande klassförbund. Men jag tror att det bara är en fråga om tid innan det blir en förändring även för oss också. Efter det misslyckade försöket till sammanslagning med SBU så är det uppenbart att seglarförbundet har förstått att dom hade tappat kontakten med medlemmarna, och det är detta som har startat det stora förändringsarbetet inom seglarförbundet.

Henrik Johnsson