Norlin MK3 OneDesign

Nu finns det ett register med inmätta OD båtar under Rubriken “Båten”. Hoppas att vi kan fylla på den listan under året.

OD registret

Henrik