Håkan Kellner IN MEMORIAM

Håkan Kellner var en inbiten seglare som både kappseglade i ett flertal klasser och semesterseglade. Han började segla i Gäfle segel sällskap (GSS) i den klassiska Stjärnbåten och nådde framgångar med bland annat VM silver i Finnjolle 1964, VM Guld i Shark 1976, han var nära att kvalificera sig till OS 1968 i 5.5 och gjorde fina resultat i Soling.

Håkan var med i 2.4 mR klassen från tidigt 90-tal, när den fortfarande kallades mini-12. Då representerade han Runns segelsällskap (Falun), som hade en aktiv liten fleet där även hans son Robert ingick. Håkan var sedan dess en pålitlig deltagare på regattorna, seglade bra och uppträdde som en gentleman både på banan och vid regattamiddagen. Han deltog såväl i Sverige som internationellt på VM och EM, samt var ett ankare i Sveriges Baltic Cup lag under flera år.

Håkan vid VM i Ålesund 2011

Håkan hade ett stort ideellt engagemang i många sammanhang och gjorde stora insatser för 2.4mR klassen. Han bidrog aktivt till sin lokala fleet i Falun både i det dagliga och som arrangör vid flera 2.4mR regattor. När GSS vid två tillfällen bjudit in till 2.4mR VM, har Håkan varit viktig för lyckade arrangemang. Detta främst som huvudansvarig för inmätningen.

Håkans största ideella insats för vår klass var skapandet av de klassregler som vi alla använder var gång vi seglar eller mekar med våra båtar. Håkan var ansvarig för tekniska frågor i Sverige och även ordförande i Internationella förbundets tekniska kommitté under många år. I den funktionen ledde han omarbetningen av 2.4mR reglerna till det nya internationellt standardiserade formatet och dessutom framtagandet av 2.4 Norlin One Design regeln.

Vi minns med värme Håkan Kellners fina kamratskap på banan och hamnplanen samt med tacksamhet hans idoga arbete för våra seglingsupplevelser.

Stellan Berlin

Vår seglarvän Håkan Kellner har gått bort

Vår mångåriga seglarvän Håkan Kellner har gått bort. Håkan har varit en aktiv och viktig del av vår klass från tidigt 1990 tal. Han har innehaft många funktioner både nationellt som internationellt.

Håkan Kellner

Vi vill tacka för alla insatser som du har gjort för oss och våra tankar går till Håkans anhöriga.

Henrik Johnsson
Webmaster