Kallelse till årsmöte den 3:e Augusti i Halmstad

Förhandlingarna sker i Halmstads Segelsällskaps klubbhus och börjar klockan 17.30. Eventuell ändring av tiden kommer att anslås i anslutning till regattans officiella anslagstavla.
Verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning kommer att läggas ut på förbundets hemsida under sista veckan av juli. Ett begränsat antal papperskopior kommer att finnas tillgängliga vid mötet

Mandattiden för ordföranden Pekka Seitola, och ledamöterna Mats Millbourn och Ulf Bengtsson löper ut i år, samt en vakant ledamotsplats att fylla efter Henrik Johnsson. Hans Asklund har ett år kvar på sina mandatperioder. Dessutom skall revisor och revisorsuppleant väljas. Nuvarande personer på dessa poster är Bo Hedensjö respektive Emil Axelson.

Valberedningen utgörs av Jonas Palm och Bertil Grandinsson. Har Du förslag på kandidater ring Jonas 031-41 58 97/0703-00 95 09 eller Bertil 070 8675471.

Kallelse till årsmöte

Verksamhetsberättelse

Ekonomisk redovisning

Virus på hemsidan

Hej

Någon rackarns grosshandlande babordsbåt har hackat våran hemsida, jag jobbar på problemet. Men för tillfället klagar inte mitt virusskydd ialla fall.

Hälsningar
Webmaster