Regeldiskusion från Marstrand

Hej

Under träningslägret pågick en diskusion om hur man skulle tolka reglerna om märkesplats och tillbörlig kurs, Stellan Berlin satt som passagerare på hemresan så det blev hans uppgift att ta reda på hur det skulle vara.

Det finns en tolkning på ISAFs hemsida som beskriver detta problem. Tolkning av märkesplats

Henrik