Referat från SM

Nu har Lecke skrivitett referat från SM, och med hjälp av Sussan lyckats maila det till webmaster. Tack Lecke och Sussan.

Referat