Anmälan till SM öppnad

Nu går det att anmäla sig till SM, observera att anmälan görs på ett annorlunda sätt till detta SM, men den är inte så komplicerat ungefär som en ensam länsrundning i 5 m/s.

Anmälan Swedish Championship        Inbjudan

Runns SegelSällskap ha arrangerat flera väldigt bra 2.4mR regattor med trevlig samvaro efter seglingarna, så jag hoppas att vi blir många deltagare.