Var i Sverige finns tvåfyraseglarna

Båttypen finns i dag på ett 15-tal platser från norr till söder. Sedan starten har klassen haft sitt starkaste fäste i Stockholmsregionen. Göteborg, Gävle, Sundsvall och Halmstad är också stora tvåfyraorter med kontinuerlig tränings- och tävlingsverksamhet. Svenska 2.4mR Förbundet verkar aktivt för en spridning av klassen i landet.

Tack vare svensk tvåfyraseglings starka ställning internationellt kommer utländska tvåfyraseglare ofta och gärna till Sverige för att träna och tävla. Exempelvis lockade SM 2012 i Halmstad deltagare från sju länder.

Den som får tillfälle att prova på tvåfyran brukar bli taggad att träna och tävla.

Flera segelsällskap runt om i Sverige använder tvåfyran för deras seglare med rörelsenedsättningar. De har även i olika utsträckning tillgängliga anläggningar med anpassade bryggor och på flera ställen personlift för förflyttning i och ur båten. Till dessa klubbar kan du som har någon typ av rörelsenedsättning vända dig och få ytterligare information om deras aktiviteter.

Klubbar med anpassade tvåfyror finns i:

Karlstad
Sandviken
Varberg
Grötö, Göteborg
Karlskrona

Samt stiftelsen Skota Hem i Saltsjöbaden, Stockholm och NHR´s anläggning Valjeviken, Sölvesborg.

Upp