Stärka 2.4 klassen

Hej, vid årsmötet fick styrelsen i uppdrag att fundera på hur vi kan stärka 2.4 klassen, d.v.s. värva nya seglare förhoppningsvis lite yngre än dagens snittålder.
Vi har diskuterat frågan och erfarenheten har också visat att stora satsningar som att delta på mässor, ordna propagandaseglingar m.m. inte har gett oss några nya seglare till klassen. Vi tror mer på att arbeta med rekrytering lokalt runt om i landet där vi har seglare och att jobba med riktade satsningar.

Följande aktiviteter tror vi kan fungera för att få fler att segla tvåfyra;

  1. Varje tvåfyraseglare rekryterar bland sina seglarkompisar, detta är den viktigaste åtgärden.
  2. Ordna prova på dagar där vi har flottilj/båtar, själva eller i samarbete med den Segelklubb där båtarna ligger. Förbundet kan stå för försäkringskostnader.
  3. Ordna prova på tillfällen vid rankingseglingarna som Klas och Hans gjorde i Vadstena. Försäkring se ovan under p 2.
  4. Kappsegla ihop med andra klasser, förhoppningsvis inser dom hur smidigt det är med en lättransporterad båt utan gast.
  5. Skapa en intresseanmälanfunktion på hemsidan som fungerar så att personen kommer i kontakt med aktiv tvåfyraseglare i närheten.
  6. Uppdatera båtregistret och register på ”sovande”tvåfyraseglare för att kunna gå ut med riktad information.
  7. Satsa på att få fler deltagare på träningslägret i Hunnebostrand genom att skicka riktad inbjudan till potentiella tvåfyraseglare och att förbundet står för tränarkostnaden.
  8. Ta med seglarvänner till Las Palmas.

Vi ser fram mot kommentarer och fler förslag.

[Form id=”15″]

Styrelsen