Information från Seglarförbundet om tävlingslicens

Här kommer lite information om den nyligen införda tävlingslicensen samt avgiften på deltagandet i kappsegling

Originaltext från Svenska Seglarförbundet

Nya avgifter stärker svensk seglings framtid

2015-12-09 15:59

Inför kappseglingssäsongen 2016 införs två nya avgifter för arrangörsklubbar och deltagare, en tävlingsavgift och en tävlingslicens. Dessa kommer att bidra till att svensk segling tryggas och kan fortsätta utvecklas.

I samband med SeglarTräffen i Skövde, 21 – 22 november, hölls även en extra Seglardag, vilket är svensk seglings årsmöte. Där fattades beslut om att införa en tävlingsavgift för arrangörer införa en tävlingslicens för kappseglare. I detalj innebär dessa följande:

Tävlingsavgift
En avgift kommer att tas ut av arrangörer av tävlingar på regional, nationell och internationell nivå. Den kommer att vara 10 % av anmälningsavgiften per besättning, men det finns ett maxtak på 100 kr. Till en början kommer arrangörsklubben att skicka in resultatlistan till Svenska Seglarförbundet efter genomförd tävling och utifrån denna faktureras klubben.

Tävlingslicens
Till 2016 införs en tävlingslicens för att få kappsegla i Sverige på nationell eller internationell nivå (t.ex. SM/JSM, Allsvenskan, nationella kval och rankingseglingar, NoM, EM och VM som arrangeras i Sverige). Licenskravet gäller ansvarig ombord, normalt rorsman. Tävlande från andra länder än Sverige samt deltagare som är under 13 år är undantagna denna regel.

Basen i tävlingslicensen är en olycksfallsförsäkring som gäller under kappsegling. Till skillnad från vad många tror finns inget olycksfallsskydd i hemförsäkringen om man inte tecknat detta som tillägg

Förutom att vi säkerställer att fler på kappseglingsbanan har ett bra försäkringsskydd ökar vi potentialen för svensk segling att ha fler samarbetspartners. Både genom möjligheten att kunna kommunicera direkt med de aktiva kappseglarna vilket är ett stort värde för kommersiella partners med också att kunna knyta förmånliga erbjudanden till licensen.

Vem som helst köpa en tävlingslicens och på så vis få olycksfallsförsäkringen samt ta del av alla erbjudanden.

Avgifterna kommer 2016 att vara:
Årslicens för seniorer 300 kr
Årslicens för juniorer 200 kr
Engångslicens för seniorer 150 kr
Engångslicens för juniorer 100 kr

Tävlingslicensen kommer att kunna köpas via www.svensksegling.se, där det också kommer att publiceras en lista över de som har licens, så att arrangörsklubben lätt kan stämma av detta vid registreringen till tävlingen.

Bakgrund
Det har under en längre tid debatterats om att Svenska Seglarförbundets medlemsklubbar betalar lika mycket för sina medlemmar, oavsett om de är aktiva kappseglare eller inte. Som aktiv kappseglare använder du fler av SSF:s tjänster och produkter, t.ex. deltar på sanktionerade regattor, går utbildningar o.s.v.). Vore det då inte rimligt att betala lite extra för att utnyttja detta, men också få ett ännu större utbud från Svenska Seglarförbundet?