Ny medlem

Vill du bli medlem?

Kontakta styrelsen för mer information.

Medlemsavgift

Kom ihåg att betald medlemsavgift är en förutsättning för deltagande i de av förbundet sanktionerade seglingarna under året.
Avgiften är 600 kronor.

Du som enbart vill stödja vår verksamhet kan välja att vara passiv medlem. Avgiften är 100 kronor.

Avgiften betalas på Svenska 2.4mR Förbundets postgiro: 50 68 23-4.

Om du inte har tillgång till den den förtryckta inbetalningstalongen vill vi att du anger följande uppgifter:

Namn, adress, telefonnummer, email-adress, segelnr och byggplåtnr.

Upp