Arkivuppdatering

Nu har ytterligare ca 40 protokoll uppdateras i Arkivet. Dessa gäller mellan 2006 och 2010.

Det saknas fortfarande mycket material! Är det någon som vet var protokoll och övrigt material finns för tiden före 2006.

Ge i så fall webmaster tillgång till dessa.

Papper skickas tillElektroniskt mailas till
Henrik Johnsson
Frubolsvägen 28
762 95 Rimbo
Henrik.swe420@gmail.com

Bitr webmaster Ulf

Anmälan till regattor

Alla ni som har tänkt att segla Ranking i Halmstad och Karlsborg, var snälla och anmäl er tidigt om ni tänker segla.

Det är bra för arrangören i dessa pandemi tider, med sena beslut från Folkhälsomyndigheten.
Det är sagt att Folkhälsomyndigheten kommer med ett nytt beslut den 17 maj, seglingarna i Halmstad är 29-30 maj.
Halmstad arbetar efter att det blir seglingar. Det är ingen ursäktatt utebli för att man trodde att det inte skulle bli något.

Styrelsen