Medlemsavgift till Svenska 2.4 mR Förbundet

Medlemsavgiften är 600:- för aktiva medlemmar och 100:- för passiva.

Avgiften avser perioden 120501 till 130430 och skall betalas senast 120601.

Du betalar till plusgiro 50 68 23 – 4.

Vi har under tidigare år krävt in medlemsavgiften efter Förbundets årsmöte d.v.s. vanligtvis i september/oktober vilket har skapat en viss förvirring ang. vilken period man betalar för.

För att undvika sådana missförstånd beslöts vid senaste årsmöte att medlemsavgiften skall betalas i början av vårt räkenskapsår vilket också sammanfaller med seglingssäsongens början.

Christer Frennert
Kassör