Ingen tävlingslicens för SM

Angående Svenska Seglarförbundets förslag om tävlingslicens vid SM.

Undertecknad var på årsmötet för 2.4 förbundets räkning.

På årsmötet (Seglardagen) drog Seglarförbundet tillbaka förslaget om licens för att segla SM. Styrelsen för Seglarförbundet la fram ett nytt förslag till en ny avgiftsstruktur. En struktur som är differentierad där tanken är att de som nyttjar fler tjänster än basutbudet betalar mer som exempel kappseglare står för en större del av avgifterna. En grupp från Seglarförbundet och klassförbunden ska vara med och ta fram förslag.

Orsaken att Seglarförbundet behöver mer pengar, man har tappat en hel del bidrag.  Här gäller det för oss seglare att vara med och tycka, hur ska segling och avgifter se ut.

Jag föreslår att ni går in och läser på seglarförbundets hemsida, där står om årsmötet, samt lite om vad är förbundet på väg.

Ulf Bengtsson

Läs mer på Seglardagen