Framtiden för 2.4mR segling

En huvudfråga för svensk 2.4-seglings framtid är rankingseglingarna. Ett problem är att det blivit allt svårare att finna arrangörer. Vi måste helt enkelt göra oss mer attraktiva för klubbar att arrangera seglingar för 2.4mR.

Här är några frågeställningar och förslag i den riktningen:

Vad tycker du?

Här kan du skriva vad du tycker i varje fråga, när du trycker på “Submit” så mailas ditt svar till styrelsen.

Fortsätt läsa Framtiden för 2.4mR segling

Svenska 2.4mR Förbundet kallar till ordinarie Årsmöte

Fredagen 4 September 2015 i Vadstena

Förhandlingarna sker på plats anslagen vid anslagstavlan vid ”raceoffice” i Vadstena. Tidpunkt – 20:00.

Verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning kommer att läggas ut på förbundets hemsida dagarna innan mötet. Ett begränsat antal papperskopior kommer att finnas tillgängliga vid mötet

Mandattiden för ordföranden Pekka Seitola, och ledamöterna Mats Millbourn, samt Christer Frennert löper ut i år.
Ulf Bengtson, Bo Nylund och Sven Asklund har ett år kvar på sina mandatperioder.
Dessutom skall revisor och revisorsuppleant väljas.

Valberedningen utgörs av Lennart Hesselius och Claes Bengtzon. Har Du förslag på kandidater ring Lennart 070 – 650 67 33 eller Claes 070- 372 40 03

Preliminär Dagordning

a) årsmötets öppnande
b) upprop och upprättande av röstlängd
c) val av justeringsman att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll
d) val av två rösträknare
e) fråga angående mötets behöriga utlysande
f) val av ordförande samt sekreterare för mötet
g) styrelsens verksamhets- och förvaltningsrapport (bilagor)
h) revisionsberättelse
i) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
j) behandling av motioner
k) val av ordförande (1 år) samt ledamöter (2 år) enligt § 19
l) val av en revisor och en revisorsuppleant (1 år)
m) val av två ledamöter i valnämnden
n) fastställande av utgifts- och inkomststat samt årsavgift för kommande verksamhetsår
o) övriga ärenden vilka styrelsen vill lägga fram för årsmötet: Inga
p) Årets Rookie övriga frågor:
q) årsmötets avslutande

Stellan återigen världsmästare

Stellan blev återigen världsmästare för nionde gången. Grattis På andra plats kom BjörnarErikstad och Heiko Kröger på tredjeplats.

Resultat

Om någon är intresserad av bilder så kolla denna länk.
http://heikkae.kuvat.fi/kuvat/Purjehduskuvia/2.4+mR+World+Championships+2015+Rauma/

Video och GPS Tracking
http://www.rauma24worlds.com/photos-videos/

Detta var motsatsernas VM extremt välplanerat och bra på land samtidigt som det brast otroligt mycket på sjön. Med för korta banor som orsakade att det var väldigt svårt för seglarna att segla lagligt tillsammans med många seglares bristande regelkunskap och planering vilket gjorde att första rundningen mer liknade en boxningsmatch än segling.

Lecke tog silver på SM i Saltsjöbaben

Vid det Internationella Svenska mästerskapet som avslutades idag kom Lecke på andra plats med Hasse på tredjeplatsen. Referatskrivare till hemsidan blev Henrik som alltså kom på fjärde plats.

Seglingarna genomfördes under två dagar med strålande seglingsväder och svåra förhållanden. På fredagskvällen var det en välbesökt regattamiddag.
Som vanligt hände det roliga saker som till exempel när startbåten under ingång till hamnen tappade ett rundningsmärke som turligt nog blåste in på damernas nakenbad i Saltis.

Resultat och referat

PS Stellan vann som vanligt..