One-Design mätning i Ljungskile

Nu finns det en chans att mäta in sin båt till One-Design dagen före träningslägret i Ljungskile den 8 Maj.
Anmälan görs på anmälningssidan. Minst 5 båtas ska vara anmälda för att det ska bli mätning den 2013-05-08, om det blir färrebåtar så sker mätningarna på kvällstid under träningslägret och regattan.

För att underlätta en framgångsrik mätning är det bra om eventuella spacklingar på köl och akter är borttagna. Om en båt inte klarar inmätningen så kan båten korrigeras av ägaren så kompletterar vi mätningen vid ett senare tillfälle.

Mätningarna genomförs av Håkan Kellner och Henrik Johnsson.

Länk till anmälan

M E D L E M S A V G I F T 2013

Detta gör Svenska 2.4mR förbundet för Dig som seglare:

  • Främjar 2.4mR-klassens utveckling i Sverige.
  • Bereder förslag till ändringar av klassregeln och för fram dessa till det internationella klassförbundet.
  • Lägger upp regattaprogrammet med fem rankingseglingar per år tillsammans med lokala segelklubbar.
  • Utser SM-arrangör.
  • Ordnar sociala aktiviteter – middagar, gemensamt rabatterat boende etc – i samband med rankingseglingarna.
  • Anordnar ett tvådagars träningsläger varje år vid den första rankingseglingen och träningstillfällen i anslutning till övriga rankingseglingar.
  • Underlättar svenska 2.4-seglares deltagande i VM och EM.
  • Äger två 2.4-or för utlåning till flottiljer och medlemmar för rekrytering av nya seglare till klassen.
  • Tillvaratar svenska 2.4-seglarnas intressen i övrigt nationellt och internationellt.
  • Informerar om klassen och dess utveckling genom hemsidan.

Medlemsavgiften är :  600:- för aktiva medlemmar, 100:- för passiva medlemmar och avser perioden 13-05-01 t.o.m. 14-04-30

Plusgiro konto: 50 68 23-4

Vi emotser Din inbetalning till senast 13-04-30

Seglarhälsningar
Christer Frennert
Kassör

Styrelsemeddelande

Hej alla seglare.

Styrelsen hade ett möte nu den 11:e.

Det har pratats mycket om OD. Det finns ett sådant förbund med Pekka som ordförande. ICA har fattat beslut 2012 att administrrera OD-klassen tillsammans med 2,4:a klassen. När allt är klart kommer OD förbundet att läggas ner. Mer information om hur den administrativa gången fortskrider kommer såsmåningom.

Styrelsen rev upp beslutet att sätta upp ett penningpris på VM enligt Peters vilja p.g.a. vår skattmas. Styrelsen arbetar med att hitta en extern sponsor som är villig att fullfölja våra planer.

Henrik kommer att ställa upp och mäta OD vid träningslägrert i Ljungsskile onsdag e.f. Intresserade anmäler till Henrik på hemsidan.

Förslag har väckts att flytta årsmötet till träningslägret i stället för under SM. Frågan kommer att behandlas på nästkommande årsmöte under SM i Karlstad. Tänk gärna igenom vilket ni tror är bäst.

Styrelsen ordnar ingen gemensam resa till VM men Mats har uträtt olika resvägar och kostnader. Intrersserade kan vända sig till honom.

Vi diskuterade möjlighetan att ordna VM i Serige 2015, e.v.t. i midnattssolen eller i Nynäshamn. Kalle Wessberg som är vaken och följer våra förehavanden har nämnt att Finland är också verkar intresserade av att arrangera VM 2015. Det visar på hur viktigt det är med kommunikation.

Hasse

Styrelsemeddelande

Styrelsen kommer att lägga ut protokollen från våra möten under rubriken Förbundet/Styrelse/Protokoll.

Vi tycker det är viktigt att vi kan få igång en större dialog med alla seglare, så har ny synpunkter på vårt arbete så kan ni gärna höra av er.

Just nu debateras OD:s varande eller ej. Vi i styrlsen tycker att OD är en utmärkt ide för att skapa mer likvärdiga båtar och jämnare klass. Nya båtar mäter in och behöver inte “optimeras” vilket vi hoppas gynna att nya seglare hittar till vår klass. För att stimulera till att mäta in i OD har styrelsen beslutat att vi seglar Rankingserien och SM med en OD-klass som en undergrupp till 2,4:a-klassen. Det gäller bara att mäta in under säsongen. Ingen blir utestängd på något sätt. De flesta som seglar Norlin Mark lll mäter i princip in i OD. Inga utspacklingar av köl och akter tillåts och blyvikt inklusive batteri får maximalt vara 181 kg. För att inte gamla båtar ska bli utstängda finns ingen minimivikt på blyet. Båten ska segelklar väga 254 kr. Kan det vara enklare.

Hasse

Protokoll_130121