Förbundsbåtar

Låna en tvåfyra och prova på!

 

Förbundet äger en tvåfyra av typ Norlin Mk III. Vintern 2009/10 har båtarna rustats upp och de håller nu god kappseglingsstandard. Båtarna används främst i rekryteringssyfte, men de kommer också att nyttjas vid speciella event såsom uppvisningssegling, matchracing m m.

Utlåning till flottiljer

Båtarna lånas ut till tvåfyraflottiljer för att göra PR för tvåfyrasegling och för att stärka flottiljens verksamhet. Detta kan ske genom att låta en enskild seglare på orten kostnadsfritt prova på hur det är att segla en tvåfyra.

Utlåning till Dig som har kappseglingserfarenhet

Du som har kappseglingserfarenhet från andra klasser kan på rekommendation från en medlem i förbundet utan kostnad låna en av båtarna för deltagande i rankingseglingar, SM mm. En ypperlig chans att testa hur det är att segla tvåfyra under realistiska tävlingsförhållanden!

Utlåning till etablerade 2.4-seglare

För det fall inga lokala seglare anmäler sig kan etablerade 2.4-seglare låna båtarna mot en avgift på 500 kr per seglingsdag, d v s 1000 kr för en rankingsegling, 1500 kr för SM och 2500 kr för VM. I denna avgift ingår inte transport.

Båtarna finns på plats vid alla rankingseglingar

Förbundet ordnar så att båtarna finns på plats vid varje rankingsegling (och om möjligt någon vecka dessförinnan). Detta annonseras på arrangerande klubbs hemsida i god tid före regattan. Förbundet ordnar transport genom välvillig medverkan från förbundets medlemmar. Medlemmen får för detta en ersättning om 22 kr/mil.

Avtal

Vid lån tecknas ett avtal mellan låntagaren (flottiljen eller seglaren) och förbundet som reglerar parternas rättigheter och skyldigheter.

Intresserad ?

Är du intresserad av att låna båt för en regatta eller för en längre period? Hör av dig till någon av oss i styrelsen.

Förbundsbåt SWE 298

SWE298 Buoyancy Certificat

Upp