Medlemsavgift 2018

Ute vid Gefle Segel Sällskaps klubbhus ligger bortåt 20 cm snö kvar på marken och på Yttre Fjärden är en hel del is kvar, även om den ser rätt rutten ut.

Våren är i antågande. Det är alltså dags att planera säsongen. En bra början är att betala in Medlemsavgiften enligt nedan.

Ni som skall på träningslägret 2018 kan ju passa på att betala den avgiften samtidigt.


The Swedish 2.4mR Association
M E D L E M S A V G I F T 2018

Detta gör Svenska 2.4mR förbundet för Dig som seglare:

  • Främjar 2.4mR-klassens utveckling i Sverige.
  • Bereder förslag till ändringar av klassregeln och för fram dessa till det internationella klassförbundet.
  • Lägger upp regattaprogrammet med fem rankingseglingar per år tillsammans med lokala segelklubbar.
  • Utser SM-arrangör.
  • Ordnar sociala aktiviteter – middagar, gemensamt rabatterat boende etc – i samband med rankingseglingarna.
  • Anordnar ett tvådagars träningsläger varje år vid den första rankingseglingen och träningstillfällen i anslutning till övriga rankingseglingar.
  • Underlättar svenska 2.4-seglares deltagande i VM och EM.
  • Äger en 2.4:a för utlåning till flottiljer och medlemmar för rekrytering av nya seglare till klassen.
  • Tillvaratar svenska 2.4-seglarnas intressen i övrigt nationellt och internationellt.
  • Informerar om klassen och dess utveckling genom hemsidan.
Medlemsavgiften är :

600:- för aktiva medlemmar
100:- för passiva medlemmar

och avser perioden 18-05-01 t.o.m. 19-04-30
Plusgiro konto: 50 68 23-4

Vi emotser Din inbetalning senast den 30 april 2018
Glöm ej ange avsändare (namn och gärna segelnummer)

Med seglarhälsning
Claes Bengtzon
Kassör