Styrelsemöte

Det har varit styrelsemöte, och som vanligt finns nu protokollet här på hemsidan. Alla protokoll finns också i arkivet.

Protokoll