Svenska 2.4mR Förbundet kallar till ordinarie årsmöte

Torsdag 28:e augusti i Ljungskile
Årsmötet sker på plats anslagen vid anslagstavlan vid ”raceoffice” i Ljungskile. Tidpunkt: 20:00.

Kallelse årsmöte 2014      Verksamhetsberättelse-2014    Motion om medlemskomunikation

Verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning kommer att läggas ut på förbundets hemsida dagarna innan mötet. Ett begränsat antal papperskopior kommer att finnas tillgängliga vid mötet
Mandattiden för ordföranden Pekka Seitola, och ledamöterna Bo Nylund, samt Ulf Bengtson löper ut i år. Christer Frennert, Hans Asklund samt Mats Millbourn har ett år kvar på sina mandatperioder. Ersättare för Hans Asklund skall ske genom så kallat fyllnadsval, då han avgår i förtid enligt plan. Dessutom skall revisor och revisorsuppleant väljas. Nuvarande personer på revisorsposterna är Bo Hedensjö respektive Emil Axelson. Valberedningen utgörs av Lennart Hesselius och Claes Bengtzon. Har Du förslag på kandidater ring Lennart

Dagordning

a) årsmötets öppnande
b) upprop och upprättande av röstlängd
c) val av justeringsman att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll
d) val av två rösträknare e) fråga angående mötets behöriga utlysande
f) val av ordförande samt sekreterare för mötet
g) styrelsens verksamhets- och förvaltningsrapport (bilagor)
h) revisionsberättelse i) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
j) behandling av motioner
1) En inkommen från Henrik Johnsson
k) val av ordförande (1 år) samt ledamöter (2 år) enligt § 19
l) val av en revisor och en revisorsuppleant (1 år) m) val av två ledamöter i valnämnden
n) fastställande av utgifts- och inkomststat samt årsavgift för kommande verksamhetsår
o) övriga ärenden vilka styrelsen vill lägga fram för årsmötet:

    1. Sponsring VM segling. 
    2. Vill vi ha bra förbundsbåt? 
    3. Flottiljer organisation arbete rekrytering 

p) Stadgeändring
q) Årets Rookie
r) övriga frågor:
s) årsmötets avslutande

Kallelse årsmöte 2014
Verksamhetsberättelse-2014
Motion om medlemskomunikation

 

Handikapp VM i Halifax är nu avgjort

Efter en vecka med intensiv kappsegling har nu handikapp VM avgjorts. Segrare blev Heiko Kroeger Tyskland, med Helena Lucas England på andra plats. Som trea kom Damien Seguin Frankrike.

Dom nordiska seglarna Bjørnar Erikstad Norge kom på sjunde plats och Niko Salomaa Finland kom nia.

Resultat

Pressmeddelande från Ljungskile Segelsällskap

Internationellt SM för 2.4 mR- båtar i Ljungskile

Ljungskile Segelsällskap arrangerar internationellt svenskt mästerskap för 2.4mR-båtar den 28-31 augusti

Efter förra årets riksrankingsegling i Ljungskile, har vi åter fått förtroendet att arrangera en nationell tävling för 2.4 mR-förbundet. Denna gång i form av ett internationellt SM. Vid ett internationellt mästerskap kan en utländsk segrare få titulera sig svensk mästare, så är inte fallet vid ett svenskt mästerskap. Tävlingen utgör den 4:e av fyra deltävlingar i svenska riksrankingen. Mästerskapet kommer att avgöras under 10 st planerade race i Ljungskileviken, på publiknära vatten och med lämplig åskådarplats vid hamnen.

Klassen är öppen för både kvinnor och män, med eller utan rörelsehinder. Ett 30-tal seglare inklusive fem hemmaseglare från Ljungskile väntas delta. Tävlingarna startar på torsdag eftermiddag den 28:e med en träningssegling, och avslutas på söndag 31 augusti

För mer information kontakta:
Stellan Nilsson
0706 – 629917
nisse.ida@telia.com