Dags att betala medlemsavgiften

Hej alla seglarvänner i 2.4:a-klassen!

Det är dags att betala

 1. Medlemsavgiften i Svenska 2.4 mR Förbundet,
 2. Eventuell träningsavgift för träningslägret i Hunnebostrand och
 3. Tävlingslicens till Svenska Seglarförbundet. ”Swedish Sailing”.

 1. Medlemsavgiften beslöts vid senaste årsmötet vara oförändrat 600 Kr. Av dessa går 117 Kr till internationella klassförbundet ICA. Jag har betalat för 35 medlemmar för säsongen 2017, vilket troligen blir det slutliga antalet för året.
  Årsavgiften sätts in på förbundets plusgirokonto 50 68 23-4. OBS ange namn eller segelnummer som betalningen avser. (Vi har mottagit en avgift på 600 kr utan att avsändaren angett vem som betalat.)
  För de, som inte är med och seglar i klassen, men vill vara stödjande medlemmar är avgiften 100 kr.
  Med undantag för rankingsegling 1 skall medlemsavgiften vara betald före rankingseglingarna, om poängen i rankingseglingarna skall få tillgodoräknas. Jag skickar ut en påminnelse före Gävleregattan.
 2. Styrelsen har beslutat att årets träningsavgift skall vara 400 Kr. Betalning kan göras på förbundets plusgirokonto 50 68 23-4. OBS ange namn eller segelnummer som betalningen avser. Om någon vill betala på plats, går det också bra. Dessa pengar kommer troligen inte räcka för att täcka de faktiska kostnaderna, men förbundet skjuter till det som fattas.
 3. Tävlingslicens skall betalas till Seglarförbundet. Om man inte har licens, får man inte starta i rankingseglingarna, dvs man kan inte ens köra runt utom tävlan. På vår hemsida framgår det hur man beter sig för att teckna licensen.
  På SSF hemsida kan man få fram en lista på alla som har licens, vilket gör att arrangörerna enkelt kan kolla att alla anmälda deltagare har betalat och får vara med.

  http://shop.svensksegling.se/sv/articles/20/teckna-licenser

Hoppas vi ses på banan!
Håkan Kellner