Vigganreferat

Nu har fyran #Manne# skrivit ett referat från seglingarna i Viggan.
Tack Manne för ett trevligt referat.

Referat