Kallelse till Årsmöte

Tid: 2016-08-12, klockan 18.00
Plats: Motala Segelsällskaps klubbhus

Dagordning
a)   Mötets öppnande
b)   Upprop och upprättande av röstlängd
c)   Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet
d)   Val av två rösträknare
e)   Fråga om mötets behöriga utlysande
f)   Val av ordförande och sekreterare för mötet
g)   Styrelsens verksamhets- och förvaltningsrapport
h)   Uppläsning av revisionsberättelsen
i)   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
j)   Behandling av inkomna motioner
k)   Val av ordf., vice ordf., kassör samt övriga ledamöter i styrelsen
l)   Val av en revisor och en revisorsuppleant
m)   Val av två ledamöter i valnämnden
n)   Fastställande av utgifts- och inkomststat samt årsavgift för kommande verksamhetsår.
o)   Övriga ärenden, som styrelsen vill lägga fram för årsmötet
1. VM i Sverige 2018
p)   Övriga frågor
q)   Årsmötets avslutande

Verksamhets- och Förvaltningsrapport och Budget finns på hemsidan efter 25 juli

VÄLKOMNA
Styrelsen

Kallelse till årsmöte i PDF format

VM 2017

Vi har fått beskedet att VM 2017 gick till Sneek i Holland. Nu får vi jobba för att få VM till Sverige något annat år i stället.

Kom med förslag.

Styrelsen

Utlottning av Doylesegel

Vid sista rankingen i Halmstad kommer förbundet att lotta ut ett segelställ från Doyle som var den som gav oss bäst pris av segelmakarna.
Deltagare i lotteriet är alla medlemmar som deltagit i någon rankingsegling. För att uppmuntra till att delta på många rankingseglingar så får man en lott för varje ranking som man är med i.
Lycka till i lotteriet
Styrelsen

Lecke vann NM i Gävle

Lecke vann Nordiska Mästerskapet i helgen, tvåa kom Stellan och Hans Asklund på tredje plats. På referatskrivarplats kom Peter. Fia gjorde en stark första dag på regattan och kom femma till slut.

Resultat