Tävling

Tvåfyran är en stor och aktiv kappseglingsklass. Varje år arrangerar klassförbundet en rankingserie med god geografisk spridning på regattorna. Det är sällan under 20 båtar på en rankingsegling och när det är dags för SM är deltagandet betydligt större. Det är vanligt med deltagare från andra nordiska länder på de svenska tävlingarna och grannländerna bjuder in till flera fina tävlingar under säsongen. Kappseglingsutbudet är stort.

Att tvåfyran kan seglas på många olika vatten ökar möjligheterna att få publicitet och publiktillströmning. Båten är relativt blöt att segla vid grov sjö. Tvåfyran klarar utan problem vindstyrkor upp emot 15 m/sek (utan besvärande sjö).

Den bantyp vi seglar är numera uteslutande av typ kryss/läns. Banlängden anpassas så att seglad tid uppgår till ca 50 minuter.

Den svenska rankingserien består av fem delseglingar årligen, varav SM är en. Bland deltagarna i rankingserien återfinns flera seglare med rörelsenedsättningar. På internationella regattor är det runt 30%. I 2.4mR-klassen sker nästan all kappsegling helt integrerat, alla på samma villkor.

Sedan Paralympics i Sydney 2000 är segling en fullvärdig medaljgren. Det seglas i tre klasser varav 2.4:an är enmansklassen. I London 2012 saknade Sverige för första gången helt representation i segling. Det vore synd om detsamma skulle gälla i Brasilien 2016.

Upp