Kategoriarkiv: Styrelsen

Mer info angående läger och regatta i Ljungskile

Deltagare på träningslägret och/eller på regattan i Ljungskile erbjuds
en tvårätters middag på hotellet på fredag kväll (19/5) för 325 kr.

Intresserad? Anmäl dig senast den 5:e maj genom att kontakta Mats
Millbourn på telefon 070 583 4482. Vi måste vara minst 20 deltagare för
att middagen ska bli av. Ring Mats nu!

Läs programmet till träningslägret som ligger här på hemsidan. Det
innehåller ny information om betalning m.m.

Program för träningslägret

Notera att anmälan till läger och regatta stänger den femte maj.

Vi ses i Ljungskile!

Hasse vann i Gävle

I helgen avgjordes den sista rankingseglingen för året med Hasse som segrare, tvåa kom Klas och trea kom Henrik. På den viktiga fjärde platsen kom Thomas som därmed får äran att skriva referat.

Resultat

Rankingen vanns av Hasse med Klas på andra plats och trea blev Thomas

Ranking

Det finns nu också ett årsmötesprotokoll i arkivet

Protokoll

Kallelse till årsmöte

Vid SM i Halmstad så är det det sedvanliga årsmötet

Kallelse Årsmöte 2022
Verksamhetsberattelse 2022
Årsredovisningför 2022

Datum o tid      

den 5:e augusti 2022 i HSS Klubblokal


Förslag till Dagordning

 1. årsmötets öppnande
 2. upprop och upprättande av röstlängd
 3. val av justeringsman att jämte mötesordförande justera årsmötets protokoll
 4. val av två rösträknare
 5. godkännande av dagordningen
 6. fråga om mötets behöriga utlysande
 7. val av ordförande samt sekreterare för mötet
 8. styrelsens verksamhets- och förvaltningsrapport
 9. revisionsberättelse
 10. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. val av ordförande, kassör samt ledamöter
 12. val av en revisor och en revisorssuppleant
 13. val av två ledamöter i valnämnd
 14. behandling av motioner, inga motioner inlämnade
 15. övriga frågor som styrelsen vill lägga fram för årsmötets beslut
 16. fastställande av utgifts- och inkomststat samt årsavgift för kommande år
 17. övriga frågor. Kappseglingsprogram 2023
 18. årsmötets avslutande

Medlemsavgift 2022

Bästa 2.4-seglare

Seglingssäsongen närmar sig nu med stormsteg och vi kan se fram emot en mer normal tävlingsagenda för 2.4mR med VM, EM, NM och SM samt inte minst våra rankingseglingar samt träningsläger, se www.sve24metre.com !

Därmed är det också dags att betala avgiften till Förbundet, 600 SEK för aktiva medlemmar och 100 SEK för stödjande dito, Avgiften betalas senast 31/3 till pg 50 68 23-4. Ange ditt namn samt segelnummer!

Seglarhälsningar
Bertil