Ändring i inbjudan till Vigganregattan

Eftersom det har tillkommit ett extra årsmöte i programmet vid Vigganregattan så har tiderna blivit lite ändrade i inbjudan. Det har också tillkommit en anmälan till regattamiddagen. Anmälan nedan.

Anmälan till regattamiddag

Inbjudan

Anmälan till regattan

Deltagare