Träningsläger och Nordiskt Mästerskap

Nu är det dags att anmäla sig till träningslägret och ranking 2 som också är Nordiskt mästerskap i Åsgårdsstrand, Norge. Det är ett samarbete mellan Norska och Svenska 2.4mR Förbundet.

Anmälan görs på manage2sail.com

OBS, glöm inte att anmäla er till Ranking 1 i Karlsborg