Har Du betalt medlemsavgiften för innevarande säsong?

Medlemsavgiften är 600:- för aktiv medlem samt 100:- för passiv.

Gäller för perioden 14-05-01 t.o.m. 15-04-30 och betalas till plusgiro 50 68 23 – 4.

Kassören