Påminnelse om medlemsavgift

För er som inte har betalt er medlemsavgift så är detta en påminnelse.

Medlemsavgiften är :
600:- för aktiva medlemmar
100:- för passiva medlemmar

Betala avgiften till plusgirokonto nr 50 68 23-4 i Nordbanken senast den 31 januari 2020.

Glöm ej ange avsändare (namn och gärna segelnummer)

Skattmästaren