Lite värdelöst vetande om vår hemsida

Jag satt och tittade lite på hur många besökare vår hemsida har och det är fler än man kan tro, för 2013 blev det enligt tabellen nedanför. Med “unika besökare” menas att det inte är samma dator som har besökt sidan, så om en person besöker sidan flera gånger så räknas det bara som ett besök.

                             Månad           Antal unika besökare
Januari          923
Februari        690
Mars               672
April               862
Maj                 980
Juni                779
Juli                 937
Augusti          1336
September    1072
Oktober         808
November     855
December     803

Från vilka länder kommer då dessa besök, enligt vårt webhotell så kommer det stora flertalet naturligtvis från Sverige, sedan kommer USA, England, Tyskland, Finland och Norge. Det tycker jag är lite lustigt att länder som man kan tro inte är så bra på svenska ligger så högt upp på listan.

Av besökarna använder 68.6% Windows och 23,8% Macintosh och 3,9% Linux. Vilken webläsare som är populärast finns det också statestik på, 42,1% använder Internet Explorer, 21,2% Safari, 18% Firefox och 10,4% Google Chrome.

Henrik