Öppnande av Årsmötet 2020

I år genomförs ett digitalt årsmöte p.g.a. corona epidemin. Årsmötet genomförs genom att ett preliminärt protokoll och samtliga årsmötes dokument läggs ut på hemsidan, samtidigt aviseras medlemmarna via mejl att proceduren för årsmötet startat.
Medlemmarna kan ställa frågor och lämna synpunkter på protokollet och dokumenten fram t.o.m. söndag den 6:e september. Skicka era frågor till Sven Asklund, sveask@gmail.com. Därefter kommer ett reviderat protokoll att publiceras och en digital omröstning via hemsidan för att godkänna protokollet att genomföras. Omröstningsperioden är en vecka.

Skicka era frågor till Sven Asklund, sveask@gmail.com.

Dokument

Styrelsen

Öppet KM lördagen 19 sept i Ljungskile

Ljungskile arrangerar öppet KM lördagen 19 sept, med samling kl 09.30. Alla 2.4 mR-seglare välkomna. Kommer man med husbil eller husvagn så går det bra att stå uppställd intill klubbhuset  dygnet innan o efter, utan kostnad.

Ingen anm.avgift.

Anmälan och frågor senast onsdagen 16 sept till undertecknad.

Stellan Nilsson
0706-629917
LjSS

SM Inställt

På grund av Covid-19 pandemin har SM blivit inställt.

Om man fortfarande är intresserad av att segla plannerar Ljungskile att köra ett öppet klubbmästerskap, alla 2.4 seglare är välkomna, dom kommer att köra lördag eller söndag. Vilken helg är inte bestämmt ännu.

Anmälan eller frågor till Stellan Nilsson Ljungskile tel:070-662 99 17. 

Kallelse till årsmöte 2020

Om SM i Ljungskile genomförs så hålls årsmötet lördagen 29 augusti utomhus i Ljungskile, tid och plats meddelas senare.
Eftersom covid 19 pandemin kan orsaka att SM ställs in p.g.a. lågt deltagande (i enkäten har 6 personer svarat att de avse att delta och 12 att de inte avser att delta) så föreslår styrelsen följande alternativa process att genomföra ett årsmöte utan att ha ett fysiskt möte.

  1. Samtliga årsmötesdokument och ett preliminärt protokoll läggs ut på hemsidan. Samtliga medlemmar aviseras via mejl eller SMS att alternativt årsmöte inleds.
  2. Medlemmar kan under en vecka komma med synpunkter och frågor till styrelsen.
  3. Ett reviderat protokoll läggs upp på hemsidan. En röstning om att godkänna protokollet görs på nätet, röstningsperioden är en vecka.
    4 Slutgiltigt årsmötesprotokoll med röstlängd läggs ut på hemsidan efter att det godkänts i röstningen.

Dokument

Kallelse till årsmöte
Mötesordning

Fortsätt läsa Kallelse till årsmöte 2020