Kallelse till Extra Årsmöte 2.4mR Förbundet

Det extra årsmötet hålls i samband med Rank 5 i Viggbyholm

Tid: Lördag 21/9, Klockan 16:30
Plats VBK:s Klubbhus i Viggbyholm

Mötesordning