Kallelse till Årsmöte

Årsmöte den 18:e augusti i Falun

Årsmötet kommer att hållas i samband med SM i Falun fredagen den 18:e augusti kl 18 00 i Runn SS klubbhus.
Verksamhets- och Förvaltningsrapport och Budgetförslag kommer att läggas ut på hemsidan i slutet av juli.
Motioner skall skickas till styrelsen före 14:e juli för att tas upp på årsmötet.

Väl mött i Falun
Styrelsen