Påminnelse om medlemsavgift

För er som inte har betalt er medlemsavgift så är detta en påminnelse.

Medlemsavgiften är :
600:- för aktiva medlemmar
100:- för passiva medlemmar

Betala avgiften till plusgirokonto nr 50 68 23-4 i Nordbanken senast den 31 januari 2020.

Glöm ej ange avsändare (namn och gärna segelnummer)

Skattmästaren

Mätmansutbildning i Tyskland

I helgen 1-2 februari genomfördes en märmansutbildning med inriktning på 2.4mR. Kursen arrangerades av Internationella 2.4mR förbundets tekniska kommite. Deltagare kom från hela världen

Under helgen mättes det 2.4or och diskuterades en massa om mätningsteknik. Trevligt.

Syftet med kursen är att flera mätmänn ska mäta våra båtar på ett liknande sätt samt sprida kunnskap mellan människor. Deltagarna var nöjda med kursen och kunnde åka hem med ny kunnskap.

Henrik