Uppdaterad betalning SM Gävle

Det går inte att betala på BG utan OCR. Man kan istället betala genom en överföring till.

Handelsbanken 6401 84 680 563

Och från utlandet
BIC/SWIFT: HANDSESS
IBAN : SE22 6000 0000 0000 8468 0563

mvh
pekka