Dags att anmäla sig till SM

Nu är det bara 6 dagar kvar till sista anmälningsdagen till SM i Motala.

Anmälan     Inbjudan

Påminner också om årsmötet i Motala

Tid: 2016-08-12, klockan 18.00
Plats: Motala Segelsällskaps klubbhus

Resultaträkning     Verksamhetsberättelse

Dagordning
a)   Mötets öppnande
b)   Upprop och upprättande av röstlängd
c)   Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet
d)   Val av två rösträknare
e)   Fråga om mötets behöriga utlysande
f)   Val av ordförande och sekreterare för mötet
g)   Styrelsens verksamhets- och förvaltningsrapport
h)   Uppläsning av revisionsberättelsen
i)   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
j)   Behandling av inkomna motioner
k)   Val av ordf., vice ordf., kassör samt övriga ledamöter i styrelsen
l)   Val av en revisor och en revisorsuppleant
m)   Val av två ledamöter i valnämnden
n)   Fastställande av utgifts- och inkomststat samt årsavgift för kommande verksamhetsår.
o)   Övriga ärenden, som styrelsen vill lägga fram för årsmötet
1. VM i Sverige 2018
p)   Övriga frågor
q)   Årsmötets avslutande

Verksamhets- och Förvaltningsrapport och Budget finns på hemsidan efter 25 juli

VÄLKOMNA
Styrelsen

Kallelse till årsmöte i PDF format

 

EM Tune Up skapar ny 2.4mR design

Henrik och Fia satt och designade en ny typ av 2.4mR under kvällen som är avpassad för banområden med mycket sjögräs, som det råkar vara här på EM i Frankrike. Henrik fick så mycket sjögräs under båten så att han inte kunde styra längre och fick backa loss skiten. Detta ledde till en ny design av 2.4an, den kommer käka höjd på kryssen och gå som tåget genom all sjögräs. Fia vill utrusta sin 2.4a med dävertar bak så att hon kan hänga en gräsklippare där. Och Will Street från England lovade att bjuda på sjögrässallad vid andra kryssrundningen.

2.4 Cow
2.4 Cow