Uppdaterad inbjudan till Falun

Inbjudan till Ranking 3 i Falun har uppdaterats med att minst 10 deltagara ska vara anmälda före 1 Augusti, annars kan arrangören stryka regattan.

Inbjudan